1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

op of nabij t Zant: de huysinge van Jan van Berkenroede; Jan van Noirtich

folio nummer: fol 1, 1v