1485-03

folio 1 vóór I 1484-1486
Transportregister Haarlem

Aecht mr Dirc Zybrantsz de barbier weduwe, met haar broer Allart Woutersz als voogd, en Sijmon Dircsz lepelaer als voogd van Zybrant Dircszoon, der voors. Aechte zoon, aan Dirck Claesz van Scoerl een huis en erve liggende op d'oude graft, an d'een zide: Neel coman Loue [?] weduwe, an d'ander zide: de steghe an Dode [?] zijde, afterwaerts streckende an Neel voors. Item een boomgaart met geboomte gelegen over de voors. stege. Alles zoals wylen haar man van Claes van der Meer gekocht had