1485-03

folio 1v I 1484-1486
Transportregister Haarlem

Floris Claesz voors. verkoopt aan Dirc Jansz ½ van een huis en erf op oude Haerlem, daerof de voors. Dirc de wederhelft reeds toebehoort, an d'een zyde: Adriaen Walichsz, an d'ander zyde: Ruyvens toren, afterwaerts streckende an Dirc Jansz voors.