1485-03

folio 2 I 1484-1486
Transportregister Haarlem

Griet Jan Claesz weduwe met haar zoon en voogd Dirc Jansz t Groot, lijt van Katrijn, haar dochter wegen, schuldig te zyn aan Florys Claesz en Dirc Jansz tesamen 23½ R gld