57677 resultaten

Loo, van | 1497-01-21 (96)

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl II dossier 170/1; E.A. dl III dossier 3245/3
Achternamenindex

Gerard van Loo, deurwaarder bij het Hof van Holland; 1501-06-20

Loo, van | 1497-04-17

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl II dossier 166
Achternamenindex

Aelbrecht van Loo, de oude procureur van de stad Leiden, en Aelbrecht van Loo, de jonge, procureur van Karel de Latie (?)

Loo, van | 1554-05-18

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl VI dossier 531/2
Achternamenindex

notaris Georgius van Loo maakte een akte op in de kerk van Geertruidenberg

Loo, van | 1612

De Raadt II p 376, 368
Achternamenindex

Johan van Loo Jacobsz, schepen van Rotterdam; Jean de Loen de Roosbeeck, écuyer, seigneur de Folkendange

Loo, van der | 1616-1621

Balen: Dordrecht p 332, 333
Achternamenindex

Raad in Dordrecht: Willem van der Loo Joostenz

Loo, van der | 1633-1648

Balen: Dordrecht p 336-339
Achternamenindex

schepen in Dordrecht: Cornelis van der Loo heer Willemsz

Loo, van | 1420-08-04

Batavia Illustrata bl 1024, 1201, 1018, 1029
Achternamenindex

genoemd: de "beemde" van Herman van Loo, toegekend aan jvr Herberg van Nederveen uit de nalatenschap van haar ouders; 1420: Witto, zoon van Valcard van Loe; 1384: stierf Berta van Loe; Albert van Loe x Maria van der Mijl, hieruit 11 kinderen genoemd; --- van Loo x Thomas van Nispen

Lokeman | 1544

Bijdr Hist Gen dl 34 p 331
Achternamenindex

Rudolph Lokeman, van 's Hertogenbosch, studeert in Orleans

Loockemans | 1639, 1649

Ned Leeuw jg 1930 p 232, jg 1902 p 96, jg 1904 p 99
Achternamenindex

wapen van Franck Willemsz Loockermans en zijn zoon Willem Loockemans

Loon, van | 1192 (1191)

Noordbrabantse Charters bl 284/Inv Arch belgique Parta I Tome I no 5/Het Spechtboek fol 362v/Alg Ned Familieblad 04-1884 no 121 p 2
Achternamenindex

Henricus de Cuyk, zijn vrouw Sophia en hun zoon Albert dragen op aan de hertog van Brabant hun allodium de Herpen en ontvangen dit weer in leen en ontvangt daarvoor 40 marken Keulens en de tiende te Heesch

getuigen: o.a. de familie van Henricus de Cuyk: Godefridus de Herpen, Robertus de Litte, Egenus de Haren in het land van Ravenstein, Albertus de Langel, Hermannus de Loon