57677 resultaten

Alkemade, van | 1449-1451

Bruinvis: Regering van Alkmaar p 3
Achternamenindex

schout van Alkmaar: Willem van Alkemade

Alkemade, van | 1445-1446

Rek Rentmeester Kennemerland 876 fol 20v
Achternamenindex

baljuw van Bergen: Willem van Alkemade

Alkemade, van | 1443-1444

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Jan van Alkemade: gadert het haertstedegelt te Wormer en Jisp (874 fol 14v); idem tussen 1444-1445 (875 fol 15v) en 1454-1455 (885 fol 17v)

Alkemade, van | 1440-06-20

Mem Rosa dl IV-VI p 504
Achternamenindex

citatie van Willem Dirc Vlasmansz, Costgen van Alcmade en hun gezellen, om op 24 juni verweer te voeren tegen de jonkheer van Gaasbeek

Alkemade, van | 1440-10-18

Ons Voorgeslacht 06-1987 p 402
Achternamenindex

grafelijk leen in Rijnland: no 35) 6 morgen land in Alphen, strekkend van het blokhuis tot Alpherwetering, belend noord: Willem van Alkemade Ysbrantsz, zuid: Baarte Willem Heermans, beleend Willem van Alkemade Ysbrandsz bij opdracht uit eigen in ruil voor no 290); 1444-05-12: Willem van Alkemade Ysbrantsz ten eigen, in ruil voor no 34) 8 morgen, zijnde de hofstede van blokhuisweer, bij Alphen; 1444-05-12: Willem van Alkemade bij opdracht uit eigen in ruil voor no 35); 1459-01-09: Floris van Boshuysen, Raad, bij koop en overdracht door Willem van Alkemade Ysbrantsz, lange tijd terug

Alkemade, van | 1440-06-15

Mem Rosa dl IV-VI p 226
Achternamenindex

Jacob, Ysbrant en Heynric van Alcmade en vele anderen moeten hun leenbrieven ter controle voorleggen aan de rentmeester van Kennemerland en Westfriesland

Alkemade, van | 1439-10-01

Mem Rosa dl IV-VI p 181
Achternamenindex

uitstel tot 24 juni voor Jacob van Alcmade en zijn vrouw jvr Jutten om hun leen te verheffen

Alkemade, van | 1439-03-26 (1438)

Mem Rosa dl IV-VI p 135
Achternamenindex

vrijgeleide tot 25 augustus voor de zendboden van de Raad van Oostergo en Westergo met 40 personen van wie niemand betrokken mag zijn geweest bij het doden van Floris van Alkemade, om naar de Raad te komen

Alkemade, van | 1437-11-15

Ons Voorgeslacht 09-1988 p 359
Achternamenindex

leen van Amstel: no 10) huis te Cronenburg, 10A) een zaet in Loenen, waar Gerrit de Cruif op woont, groot 13 ½ morgen, beleend Boudyn van Swieten, bij overdracht door heer Henrik van Cronenburg; 1527-03-11: Willem van Alkemade, ridder, die kocht van wijlen Dirk van Swieten, ridder, bij dode van jonge Jan van Swieten

Alkemade, van | 1468-02-24

Coll Aanw 238 fol 131v, 174v, 306v, 331, 360v, 398v, 420v/Memorien Hof van Holland
Achternamenindex

Jan van Alkemade contra Floris van Rijswijk: Willem van Alkemade als procureur van Jan, eist veroordeling van Floris van Risjwijk in de kosten van 2 defaulten, waarmee het Hof instemt; Floris had van Jan een obligatie verkregen van 14 ½ nobel