57677 resultaten

Hamburg | 1516-07-28

J. Hof: Abdij Egmond p 481/Necrologie Bursfeld
Achternamenindex

gesstorven: Joannes Hamborg, acolyth monnik te Egmond

Hamel, van | 1308

Regesten Bisschoppen van Utrecht I no 226
Achternamenindex

Jan van Linschoten en Danyl van Hamele doen voor de bisschop als scheidsrechters uitsprrak in het geschil tussen Sweder van Abicwoude en Kerstans van Lynschoten over het huis en land te Linschoten

Hamelberghe | 1384

De Raadt II p 26
Achternamenindex

Ghiselbert Hamelberghe scelle pour Jean Scilder, bourgeois de Oldenzaal qui donne acte avec le curé d'Ootmarssum et d'autres

Hamer | 1290-06-12

v.d. Bergh II no 723
Achternamenindex

uitspraak in het geschil van Floris V met de Zeeuwse edelen, op Walcheren genoemd: Hamer de Gripskerk

Hamer | 1339-11-29

Van Mieris II p 625
Achternamenindex

graaf Willem ontzegt aan Jan Egghebrechtsz zijn eis tegen het klooster Loosduinen

Johannes van Polanen, Johannes Moelnaer, G. Henricus Hamer

Hamer | 1349-1367

Rek Rentmeester Kennemerland 798, 801 e.v.
Achternamenindex

Henricus Hamer van zijn leen 20 £: 1349-1350 (798 fol 25v), 1354-1355 (801 fol 18), 1356 (803 fol 15v), 1356-1357 (804 fol 21), 1357-1358 (805 fol 23), 1359-1360 (807 fol 23v), 1360-1361 (808 fol 30), 1361-1362 (809 fol 25) van zijn pensie 20 £, en van 1362, 1362-1363 (810 fol 15) van zijn pensie van 1362 20 £, 1363-1364 (811 fol 18) van zijn leen, 1366-1367 (812 fol 23) van zijn leen 20 £

Hamer | 1373-06-28

G.A.Amsterdam, Familiearchief De Graeff, reg no 1
Achternamenindex

voor schepenen van Leiden, Ghered Lam en Florys heer Jacopsz, verkoopt Pieter Dircsz Dirc Poes Hamers zwager aan Philips Andrisz vijf hont land min een vierendeel hont land, gelegen in het Sijlweer, en de Grote Weijde, gelegen binnen het ambacht van Soeterwoude, belend west: Dirc van Bakenesse, oost: Willem Willemsz en Machtelt Costijnsdochter, strekkende van uten Rine tot aan Vronemade

Hamer | 1410~

Leenregister Culemborg fol 46v
Achternamenindex

leenregister Culemborg: - Gheryt Hamer 5 ½ morgen te Honswijc in het gerecht van de heer van Culenborg, belend boven: Jan van Blochoven met eigendom, beneden: Willem Dircsz; - Huge Hamer 3 morgen te Honswijc, belend boven: Jan Grije Jansz.z. met land dat hij houdt van jvr Lysbet van Blockhoven van de Myddelweg tot aan de dijk en voorts buitendijks: de papelijke provende en de kerk van Tull, belend beneden: Geryt Hol

Hamer | 1426

Navorscher 1852: 281
Achternamenindex

heer Jan Hamer nam deel aan de slag bij Brouwershaven

Hamersteijn, van | 1441-03-06

Indices Brugse Poorterboeken 1434-1450 p 314
Achternamenindex

Laureins van Hamersteijn filius Jans, van Utrecht, wordt poorter van Brugge "omme bevrijet te zine in t ambocht van den sceppers ende dat te doene metter hand"