57677 resultaten

Alkemade, van | 1489-1490

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Vranck van Alkemade pacht de tol van Sparendam voor het jaar 1490 (920 fol 13v); 1495-1496: (923 fol 17) Franck de bastaard van Alcmade heeft te rekenen van dese tolle sedert 1 januari 1491, jaarlijks tot eind juli 1492, "daeraen ouk incluis sonder den rentmeester yet betaelt te hebben, daerom hier niet" (923 fol 17)

Alkemade, van | 1490

Bortet: Delft p 380
Achternamenindex

ver Margaretha van Alkemade, non in het St Agnietenklooster te Delft

Alkemade, van | 1489-05-17

Ons Voorgeslacht 09-1988 p 371
Achternamenindex

leen van Amstel: no 35) 60 morgen land, genaamd het Hofland, in Ouder Amstel bij de berg (naast het terrein van de burcht), Beatrix van Alkemade na overdracht dooor Bruning van Boshuizen, de leeneed voor Beatrys gedaan door Laurens Woutersz; 1504-07-25: Roelof le Fevre heer van Teemseke, Liesveld, Raad, voor zijn vrouw Hadewig van Heemstede, bij dode van haar moeder Beatrijs van Alkemade

Alkemade, van | 1492-11-16

Grote Raad Mechelen Geëxtendeerde Sententiën p 261
Achternamenindex

Dierick van Rijswijck, lid van de Rekenkamer te 's-Gravenhage contra Dierick van Alkemade, van tafel en bed gescheiden vrouw van Jan de Buijsere, verzet tegen de tenuitvoerlegging van een vonnis van het Hof van Holland; ondanks de verkoop van de tiende Crayensteyn in Bergambacht door Jan de Buysere aan Dierick van Rijswijck, bleef het vruchtgebruik, dat na de scheiding voor de tijd van 12 jaren aan Dierick van Alkemade was toegewezen, in stand; verzet ongegrond verklaard

Alkemade, van | 1502-1537

Bortet: Delft p 118-123, 81, 333
Achternamenindex

diverse functies in Delft: Kerstant van Alkemade Dirksz, stierf 1537-02-21; 1550-11-10: Beatrix Storm Christiaensdochter van Alkemade, vrouw van Arent Cornelisz van der Dussen, stierf 1570-08-15, zij was moeder van het oude Gasthuis te Delft

Alkemade, van | 1611-01-19

Protocol Schoten, Haarlemmerliede en Akendam fol 13, 13v
Achternamenindex

Jacob Pietersz van Alkemade x Immetgen Thomasdochter aan Aris Cornelisz, van Schoten, 8 ½ hont teelland bij t Cappel, belast met 4st 9pen Brederodes erfhuur; 1611-01-29: custingbrief, Aris Cornelis van Schoten is 780 Kar gld schuldig aan Jacob Pietersz van Alkemade

Alkemade, van | 1611-02-21

Protocol Schoten, Haarlemmerliede en Akendam no 37 fol 14
Achternamenindex

Jacob Pietersz van Alckemade draagt over aan Aris Jacobsz, van Aelbersberg, 1 morgen land aan de Delft, belast met 3sc 12 penn Brederodes erfhuur

Alkemade, van | 1600

Bijdr Hist Gen Utrecht dl 34 p 308
Achternamenindex

Dirk van Alkemade studeerde in Orleans, Haga Comitis, geboren te Amsterdam, studeerde 1599-11-03 te Leiden, 18 jaar oud

Alkemade, van | 1582-02-08

O.R.A. Alkmaar 132 fol 50v
Achternamenindex

de weduwe van mr Willem van Alkemade, belend te Alkmaar

Alkemade, van | 1567

Grote Raad Mechelen dl VII dossier 612
Achternamenindex

Hugo van Alckemade Jansz te Leiden contra Jan van Beredrecht, schout van Leiden, zoon van wijlen Nicolaes van Berendrecht, en Jan Pietersz van der Heyden, curator van de goederen van Nicolaes van Berendrecht: onderwerp van het geschil niet bekend; 1566-11-27: het Hof wees vonnis ten voordele van Hugo; 1567-1570: Nicolaes van Berendrecht had grond van een vicarie afgegraven en op 1563-12-18 t.o.v. schepenen van Hoogeveen en Leiderdorp verkocht aan Hugo van Alckemade