57677 resultaten

Alkemade, van | 1564-1565

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl VI dossier 597
Achternamenindex

Agatha van de Coulster van Alkemade, vrouwe van Opmeer, weduwe van Jan van Culemborg heer van Rijnsaterwoude, en haar vier dochters procedeerden over een weggeschonken stuk veen

Alkemade, van | 1560-01-23>

G.A. Haarlem Transportreg 76/23 los tussen fol 57v, 58
Achternamenindex

Martin Borrytsz in naam en als gemachtigde van mr Jan Duyck, wonende tot Leiden, verkoopt namens zijn vrouw Alyt van Alkemade Jansdochter (procuratie 1560-01-23 te Leiden, voor notaris Pieter Adrianus Storm), opgaf ten vryen eigen Zybrant Fransz schuytwa [rder ?], twee huyskens ofte cameren op Bakenesse buytenom, belend de ene zijde: Cornelie Claesdochter, Thyman de scippers weduwe, de andere zijde: Claes van der Laen Gerytsz, achter streckende an Jooste Gerrits en Jan Gerritsz metselaer. Voorts in allen schyne alst den voorn. mr Jan Duyck vanwege zijn huisvrouwe opgecomen en aenbestorven is. Koopsom 340 Kar gld. Borge: Jan Fransz broeder van Sybrant als principaal voor de 2 eerste termijnen

Alkemade, van | 1548-09-10

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl I dossier 72/10 sub W2
Achternamenindex

Willem van Alckemade: hoogheemraad van Schieland

Alkemade, van | 1547-07

Grote Raad Mechelen E.A. Dossiers dl II dossier 512/2
Achternamenindex

Willem van Alkemade: ambachtsheer van Zoeterwoude en Stompwijk: overeenkomst over het niet mogen vestigen van neringen binnen 500 roeden van Leiden; later proces hierover, dat in 1554 beeindigd werd

Alkemade, van | 1540-11-09

Bortet: Delft p 192, 307
Achternamenindex

Dirc van Alkemade Korstenz, kerkmeester van de Oude Kerk te Delft; 1545: kerkmeester te Delft; 1445 [te lezen 1545 ?]: kerkmeester van de Oude Kerk

Alkemade, van | 1529-07-29

Ons Voorgeslacht 09-1988 p 382, 383
Achternamenindex

leen van Amstel: no 61A) 20 morgen in Bylmerbroec in Weesperkarspel bij Reigerbosch in de Geeren, Jan van Alkemade Vrankenz bij overdracht door Jan van Honthorst; waarna overdracht aan Heineman jonge Jacobsz; no 61C) 2 zaten met een huis erop, gebruikt door jonge Vranc, een zaat gebruikt door Herwich Jansz, behalve een camp eigen, genaamd Molenwerf en een zaat gebruikt door Pieter Vrouwelin in 200 morgen in Bylmerbroec, onder Weesperkarspel; 1519-06-10: Jan Vrankenz van Alkemade bij overdracht door Dirc van Zwieten; 1560-03-04: Hugo van Alkemade bij dode van zijn vader Jan; 1573-04-03: Hugo van Alkemade; 1581-04-11: Hugo van Alkemade heeft 4 dochters, gevlucht, goed verbeurd verklaard door hertog Alva; 1588-09-13: Marie Baltendochter voor haar man Hugo van Alkemade; 1588-03-21: Hugo van Alkemade, te Leiden, die oud is, ten eigen voor 300£

Alkemade, van | 1532-09-24

Ons Voorgeslacht 09-1988 p 383
Achternamenindex

leen van Amstel: no 61E) een zaat, groot 36 morgen [in Bylmerbroec], van ouds gebruikt door Claas Heinenz en nu door Hein Claesz, belend noord: Jan Frankenz van Alkemade en Splinter van Nyenrode, oost: Hoornbroec, zuid: 6 morgen toebehorend aan de leenheer of het ambacht Amstelveen, west: Jacob Bicker, te Amsterdam, beleend: Splinter uten Ham bij overdracht door zijn neef Splinter van Nyenrode

Alkemade, van | 1527-08-31

Ons Voorgeslacht 06-1988 p 243, 244, jg 42 p 405
Achternamenindex

leen van Teylingen: no 14) 5 hoet rogge uit de tiende van Hazerswoude, Willem van Alkemade, ridder, voor zijn schoonzuster Janna van Zwieten, bij dode van haar neef Jan; de volgende beleningen gelijk aan no 44)

Alkemade, van | 1523-11-04

Ons Voorgeslacht 09-1988 p 360
Achternamenindex

leen van Amstel: no 11) huis te Velde te Loenen en 20 morgen in 28 morgen, belend noord: Melis van Mynden, oost: de kerk van Loenen, zuid: de achterdijk, west: Adriaen Willemsz, beleend Floris van Alkemade heer Willemsz, bij dode van zijn moeder Joost van Swieten; 1530-08-11: Floris van Wyngaarden heer Jacobsz, voor zijn vrouw Otto van Alkemade, bij dode van haar broer Floris; 1546-09-29: Floris van Wijngaarden, ridder, voor zijn zoon Jacob, bij dode van diens moeder Otto van Alkemade

Alkemade, van | 1521-09-04

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl IV dossier 327
Achternamenindex

Heynrick van Alkemade en zijn vrouw Clara, dochter van Gerrit Buytewech, maken hun testament te Leiden (dl IV dossier 327/4); 1518-05-10: attestatie van schepenen van Leiden betreffende de laatste wil van Heynric en Clara; 1516-10-12: certificatie waarin Henric van Alkemade belooft zijn broer Willem Cuyper schadeloos te houden ( dossier 327/I sub b I en II); 1522-1528: heer Willem Cuser, kanunnik van St Pancraskerk te Leiden en zijn broer Henric van Alkemade beloofden op 1516-09-06 aan mr Gheryt van Laen, advocaat bij het Hof van Holland 1500 R gld als medegave bij zijn huwelijk met jvr Adriane, dochter van Henric van Alkemade, als onderpand: 10 morgen te Rijswijk, 4 morgen te Warmond en 5 morgen te Alkemade; hij mocht ook geld vragen iplv de 10 morgen te Rijswijk, dat probeert hij 3 jaar zonder succes; 1521: stierf Henric, en mr Gheryt sprak diens weduwe Clara dochter van Pieter Buytwech aan. Ook sprak hij het goed van heer Willem Cuser te Warmond aan, doch deze verweerde zich hiertegen met succes op grond van een obligatie van 1000 gld die hij van zijn broer Henric ontvangen had; 1525: Clara ging in beroep bij het Hof van Holland (dl IV dossier 327)