57677 resultaten

Hamersveld, van | 1303

Van Mieris II p 38
Achternamenindex

bisschop Guido van Utrecht schenkt enige landhoeven aan de kerk te Kamerik, getuige no 44: Goeswinus de Hamersfelt, miles

Hamersveld, van |

Batavia Illustrata bl 888, 757
Achternamenindex

genoemd: Lambert van Hamersvelt x Elisabeth van Brederode, bastaarddochter van Gysbrecht bisschop van Utrecht; 1477-1500: edele van Utrecht Pieter van Hamersveld

Hamer | 1436-1437

Thesauriersrekening Haarlem fol 57v
Achternamenindex

broeder Dirc Hamer, regulier te Amsterdam int de lijfpensie van Gheryt Pieter Gherytsz.z. op Haarlem, 12 nobels maakt 30 £ 8sc

Hamersteijn, van | 1440

Thesauriersrekening Haarlem 195 fol 125
Achternamenindex

Tyman van Hamersteijn en Aerst van Compostelle innen voor jvr Luytgaert uten Hage, nonne ten Werden Vrouwen te Utrecht, en Jan van Hamerden Borrenz een rente op de stad Haarlem van 16 £ 13sc en 4d

Hamersteijn, van | 1400-05-31

R.A.U. Handschrft van Buckel fol 76v/Ons Voorgeslacht 07-1988 p 330
Achternamenindex

leen van Vianen: no 297 bis) Tyman van Hamerstein draagt de helft van 3 viertel in het kerspel van Vreeswijk, belend boven: Harbort van Oudegein met leen van de bisschop, beneden: de kinderen van Herman Hagen met leen van Vianen, over aan Hendrik van Compostella die de andere helft al heeft

Hamersteijn, van | 1381

Ons Voorgeslacht 07-1988 p 273
Achternamenindex

leen van Vianen: no 618) 6 ½ morgen land in Lexmond, belend boven: Hendrik Pellecussen en Jan van Hamerstein, beneden: Streefland Streeflandsz, 1381: heer Gysbert van Hardenbroec zoals Sander Lauwaartsz etc

Hamersveld, van | 1507-03

Ons Voorgeslacht 07-1988 p 328
Achternamenindex

leen van Vianen: no 718) huis en hofstede aan de oostzijde van de Voorstraat te Vianen: Joost, natuurlijke broer van de leenheer van Brederode, zoals de leenheer kocht van Herman van Hamersveld, die het vervallen huis, verbeurd door Gysbert van Beesd en zijn moeder, optimmerde, te komen op de leenheer

Hammert | 1362-05-14

Navorscher 1918 p 42
Achternamenindex

vidimus brief van 1320, door Jan van Dordrecht, parochiepape van Monster en Hendrik Hammert, parochiepape

Hanau | 1342

De Raadt II p 140/Düss Jül Berg no 450
Achternamenindex

Henri seigneur d'Ysenbourg de l' aveu de sa femme, Alheide, reçoit du margrave de Juliers, à titre de fief, leur part, soit la moitié de leur chateau de Birsenstein et du vorburge, sauf un quart de la jurdiction, compris dans cette moitié, qui constitue un fief Brabancon

Hand, van der | 1354-06-07

A.R.A. Leenkamer 32 Copiefol 76/Reg EL 25 fol 48
Achternamenindex

hertog Willem oorkondt dat heer Hughe van der Hand, heer Hughe Woutersz, en heer Pieters, capellanen van Leijden, "onse lange tijt gevolget hebben en swaer like gecorent van groten gebreke dat si hebben ende van gewelt dat hun geschiet is ende gedaen hebben Dirc ende Ghisebrecht Jan Smeets kinderen van Rijswijck en haren evenknieën, alse van lande gelegen tot Ryswyk" etc. In zijn uitspraak wijst de hertog het land aan de capelrie toe, Dirc en Ghisebrecht behouden de geinde inkomsten, en zij en de kerk van Rijswijk moeten van de ban bevrijd worden

G. de Eemskerke, W. de Wateringen