57677 resultaten

Hant, van der | 1420-1434

Thesauriersrekening Haarlem 176, 178, 184
Achternamenindex

Jan Hugenz van der Hant, te Leiden, rente op Haarlem 14 g nobel: 1420 (176 fol 125v), 1426 (fol 100), 1422 (178 fol 81v); 1430: (184 fol 94) 44 £ 16sc; 1427: (fol 68) 49 £ 14sc; 1428: (fol 83v) 53 £ 4sc; 1429-1430: (fol 48) 42 £; 1431-1432: (fol 48) 50 £ ; 1433-134: (fol 32) zijn erfname ontvangen nog van deze rente van 14 nobel 51 £ 6sc 8d, deze rente is nu verstorven

Hand | 1694-1721

Bruinvis: Alkmaar no 348, p18, 25, 8
Achternamenindex

dr Sybrand Han op 1694-11-08 benoemd tot vroedschap van Alkmaar; 1696-1709: schepen; 1713-1721 burgemeester; 1709-02-23: tot die dag toe was dr Sybrand Hand president schepen, waarnemend schout van Alkmaar; 1721-09-25: overleden

Hane, de |

Batavia Illustrata bl 1079
Achternamenindex

genoemd: Margaretha de Hane x Andries Schaep ter Hoeve, overleden 1603

Hanenberg, van | 1567

Navorscher 1890 p 578
Achternamenindex

Frans van Haenenberch, schepen van 's Hertogenbosch; zegel: haan op een bergje

Hangher, van | 1283, 1328, 1330

Bijdr Hist Gen jg 1901 p 290, 291/EL 1 fol 79 sqq
Achternamenindex

leen van Teylingen: no 12) Willem van Hangher houdt een stuk land onder de duinen, legghende op gene side Brederode in het ambacht van Velsen, is groot 3 morgen en heet Langhe Winkel, land dat Willem kocht van Diekekin Brechtenz, die het hield van de heer van Teylingen

zie op: Hongher

Hangher, van den | 1338

Rek Houtvester dl VII p 94
Achternamenindex

Aelbrechtsberg, van beesten: Andries van den Hangher 4 scere aan vee, 1 paard 7sc 6d

Hannaert de Voogd | 1313-05-03

R.G.P. Grote Serie no 171 Rek Dom Putten II p 293 no 85
Achternamenindex

Arnoud Wisschaertsz, poorter in Geertruidenberg oorkondt dat wijlen heer Willem van Stryen de tiend van hem gekocht had die hij in leen had van Hannaert die Voeget en dat na Arnouds dood de heren van Strijen deze tiend zullen heffen

Hannaert | 1334-10-09

Bijdr Hist Gen jg 1901 p 136/Ons Voorgeslacht 01-1988 p 23
Achternamenindex

leen no 27): graaf Willem beleent Hildegonden Willemsdochter van Hedichusen met haar voogd Hughe Hannaerdsz "vichtien marghen lands" 18 morgen in de Welsche hoeve in Poederoyen, die Willem kocht van de vrouw van heer Hugheman van Ghiessen

Hannaert | 1498

R.A.H. Coll Aanw 151 fol 47
Achternamenindex

lenen aangebracht in 1498, 1500 en 1504: - Hannaert van Wyck houdt van de grafelijkheid een uiterweerd in de ban van Hekesen [Heusden ?] gelegen buitendijks met een stuk land binnendijks jaarlijks vrij, 40 £; - Hannaert houdt van de heer van Nassau 13 hont land in de ban van Wyck op Cortslagh, per jaar vrij 28 sc

Hannaert | 1404~

R.A.H. Coll Aanw 96 fol 61, 99 fol 8, 9, 100 fol 105v, 106 fol 14, 108 fol 11, 112 fol 17v, 157 fol 105
Achternamenindex

1404: Boudyn die Voecht Hannaertsz, leen te Houweingen; genoemd, Heusden