57677 resultaten

Hannaert | 1562-04-09

R.A.H. Coll Aanw 132 fol 128v
Achternamenindex

Hannairt Aertsz van Gameren wordt na dode van zijn vader Aert Hannairtsz beleend met 7 hont land in het land van Heusden in de ban van Aelburg op de Werwede, tussen der kerkeland van Aelburg en Aernt van Wyck Spierinx

Hanhorst, van | 1133-05-21<

Oorkbk Sticht Utrecht no 344
Achternamenindex

bisschop Andreas van Utrecht vergunt met toestemming van de proost van Deventer, Philips, aan Pelegrim van Hanhorst de doden van zijn huis te Zutphen te begraven

testes: Godescalcus presbiter, Hermannus de Kuc, Erenboldus villicus, Udo, Rothericus, Wilhelmus, Wichero

[onecht!]

Haniel | 1497, 1504

De Raadt II p 24, 27
Achternamenindex

Thierry Haniel, fils de Gerard, échevin de Heusden

Hanneff, van |

Batavia Illustrata bl 986
Achternamenindex

de heer van Haneffe x -- van Hodenpijl

Hanneff, van | 1420-1442

ek Rentmeester Kennemerland 852, 851, 859, 872
Achternamenindex

1422-1423: (852 fol 7v) de jvr van Hanneff jaarlijks uit de visserijen van Nyedorp en Scaghen 90 £; 1423-1424: (854 fol 9v) idem 180 £; 1420-1421: (851 fol 11) idem 180 £; 1428-1429: (859 fol 5v) Willem de bastaard van Holland heer tot Hannef; 1441-1442: (872 fol 16) de jvr van Hanneff, weduwe van Willem de bastaard van Schagen

Hanneff, van | 1440-06-15

Mem Rosa dl IV/VI p 226; Dek p 60
Achternamenindex

Willem de bastaards [van Holland] weduwe Hanneff, [jvr van Hanneff, weduwe van Willem van Schagen] en vele anderen moeten hun leenbrieven ter controle voorleggen aan de rentmeester van Kennemerland en Vriesland

Hanneboy | 1312-12-17

Reg Hann p 48/Cartul Orde St Jan no 894
Achternamenindex

Clara, schoondochter van wijlen Jan Hanneboy draagt al haar goederen op aan het St Janshuis te Haarlem

Haarlem

Hanneboy | 1316

Rek Rentmeester Noordholland
Achternamenindex

ontvangen van landhuur te 's Gravesande, in het Oudeland: (p 27) Arnoud Hanneboysz 12 sc, in het Nortland: Arnoud Hanneboysz 2sc 6d (p 29); van landhuur in Pinacker, in Vlieland: Hanneboy 7sc 11d (p 41); uitgaven: afterstallen van landhuur in het Hagheambacht, op ten Veen: Arnt Hanneboyenz 4sc 11d (p 82), idem 2sc 3d (p 83); op die Gheest: Arnd Arnd Hanneboysz 2sc 2d 1 ort ( p 184); van landhuur te 's Gravesande, in het Oudeland: Willem Hanneboyenz 16 sc 2d (p 89), Pieter Hanneboyenz 4sc (p 90); van renten in Pinacker, in die Leede: Clais Hanneboysz 5sc 1 ort (p 110)

Hanneboy | 1334

Rek Rentmeester Noordholland
Achternamenindex

van landhuur in het Hagheambacht, op het Veen: Arnd Hanneboysz 33 d (p 176); op het Nortveen, geeft per morgen 12d 2 pullos: Arnd Hanneboysz 27d (p 177)); op de Gheest: Arnd Hanneboysz 20 d (p 179); landhuur in Pinackerambacht, in Vlieland: Hanneboy 5sc 2d 11 ort 1 vierl, Jacob Hanneboysz 4sc 5d 3 ord 17 ½ oct (p 195); in Pinacker: Jacob Hanneboysz 4sc 5d 16 oct (p 196); in Sciedam van der visserij: Reynout Aelbrechtsz 24 £, borgen: Jan die Naecte en Hanneboy (p 214)

Hannoet | 1342-04-25

Cartul Marienweerd no 512
Achternamenindex

Steven van den Gheer, neef en "man" van Allard van Buren, draagt aan hem op: - 15 morgen 3 hont en 8 scaft in het gericht van Malsen, tussen Marienwaard, de erfgenamen van Jan van Wyc, en tussen de gemene wetering van Ravenswade en van Asch en de wetering tussen Trichtervelt en Malsenrevelt, - een hofstad en een stuk land daaraan in Malsen, tussen kerkenland van Malsen en land van de erfgenamen van der Steghe; Willem die Ridder, onze neef, Stevensz van den Gheer, onze neef voornoemd, deed afstand. Door hem in vollen eigendom geschonken aan de abdij

hierover waren onze getrouwe mannen: Otto van Buren, onze oude oom, Hac van Malsen, onze neef, Gysbrecht heren Otten van Zoelen, onze neef, Gysbrecht Henricsz, richter tot Malsen, Eghen Dircsz; als gheburen: Ghijsbrecht Henricsz, rechter te Malsen, Jan heer Aerntsz, Willam Raven, Dideric van den Melcwert, Hannoet die Wever