57677 resultaten

Dedem, van |

Wapenheraut jg II p 35
Achternamenindex

stamreeks van Dedem

Deen, de | 1282-11<

De Fremery no 228
Achternamenindex

lenen ten tijde van Floris V: no 83) Albrecht Willems Denenz houdt in leen 2 morgen en de woning, 2 morgen in de Rietmade, te Monster of 's Gravesande

Deen, de | 1343

Rek Hen Huis II p 32
Achternamenindex

ontvangsten rentmeester Noordholland, van landhuur in Cameric: heer Willem die Deen 3 viertel land 4 £ 5 sc

Deen | 1346-06-01

Bijdr Hist Gen jg 1901 bl 144/Reg EL 5 fol 18r
Achternamenindex

Aelbrecht Deen houdt in leen 5 ½ morgen in het Haghe ambacht, belend oost: die nuwe wech en west: Aelwyn Wadartsz; ± 1367: Gerrit Potter

Deest, van | 1482

De Raadt I p 373
Achternamenindex

schepen van Arnhem: Gisbert van Deest; sceau: trois cors de chasse

Arnhem

Deyl, van | 1281-06-23

Cartul Marienweerd no 94
Achternamenindex

Hildewardis, weduwe van Falco van Deyl en haar kinderen Godfried en Aleid, verkopen voor schepenen van Zaltbommel enige stukken land bij Deil aan Marcelis van Tuyl, en pachten ze van hem tegen een jaarlijkse erftijns; 1283-06-23: - Johannes, zoon van Falco van Deyl verkoopt ook stukken land te Deyl, bij Bulcum, genaamd Virgherden, gelegen bij Heyndringhen en een halve juger in Salenweert aan Marcelis van Tuyl en neemt ze weer in pacht voor 20 sol Lov per jaar, met dezelfde borg

borg: Henricus dictus Boninc

Deyl, van | 1301-05-06

Cartul Marienweerd no 113
Achternamenindex

Rodolphus de Deyl verkoopt 8 jugera land gelegen in Deyl super Vrowijc, tussen Hertbernus de Reno [van den Rijn] en Gertrudis Boning, aan Henricus de Heessel, broer van Nicolaas; Rodulfus belooft Ghiselbertus zoon van wijlen Johannis de Herwijnen en dominus de Kuyc afstand van dit land te zullen doen

Arnoldus de Rode, Johannes zoon van Johannis de Hokelem, Goswinus dictus Schermer

Deyl, van | 1312-02-15

Cartul Marienweerd no 140
Achternamenindex

Arnoud zoon van Gerardi de Mechelen, Arnoldus et Hubertus filii Alardi dicti Zorghe verkopen voor 150 £ land te Hellu, retro locum dictum Meycamp apud Marcam, aan Hendrik van Driel tbv diens zuster Aleidis weduwe van Riquinus; belend: Arnoldus de Hoeclem

borgen: Gerardus de Mechlen, Johannes filius Egberti, Baudekinus filius Arnoldi de Deyla

Deyl, van | 1316-05-22

Cartul Marienweerd no 171
Achternamenindex

Reyswinde, dochter van Wilhelmus de Brabant, koopt voor 100 £ van Nicolaus filius Engelberti de Vuren, 4 jugera terre in Vuren super Twelfgherden, apud locum Zidewinde; belend tussen heredes Rudolfi Cock et Gerardus filus Johannis de Deyl en Johannes Streefland en Wilhelmus de Brabant

Deyl, van | 1319-11-06

Van Mieris II p 225
Achternamenindex

o.a. Harber van Arcle en Herbaren van den Berghe en anderen hebben een geschil met Reynout van Gelre en die van Lienden, daar de graaf van Holland borg voor hen gebleven is tot 16000 £ beloven zij de uitspraak na te komen

Harber van Arcle, Harber van Riede, Walraven van Benthem, Dirck van Benthem, Jan van den Noordeloos, Gerrit van Waerdenburgh, Gysbrecht van Waerdenburgh, Lambrecht van Buyren, Aernout van Straelen, Sander van Oyen, Jan van Megen, Stasekin van Brakel, Jan van Brakel, Ricoud de Cock, Gysbrecht de Cock, Geraert en Willem van Broechem, Hendrick van Rossem, Herbare van den Bergh, Hacke van Malsem, Alart van Malsem, Gysbregt van Deyle