665 resultaten

1531-12-10

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

Heynric graaf van Nassau beleent Geryt heer van Assendelft, na dode van vrouwe Alyd van Kyfhoek met het huis van Haerlem, Oud Haerlem, gelegen te Heemskerk met bijbehorende landen, molen en erf

Cartul Assumburg

1532-11-28

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Willem van der Bouchorst Florisz (uit het bezit van zijn voorouders van Swieten). Zijn deel in de huur 27 ½ st

⅛ deel in die Breecamp, gemeen leggende mitten bagynen te Beverwijk, bruict Margriete Gheryt Dircsz weduwe op t Hofland voor 11 Kar gld

belending: noordoost: de heer van Assendelft met "dat Laechgen" bruict Gerbrant Bartelmeur; zuidoost: de heer van Assendelft met die vier geersen

Cartul Assumburg

1532-11-28

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Willem van der Bouchorst Florisz (uit het bezit van zijn voorouders van Swieten). Zijn aandeel ⅛

⅛ deel van alle die percelen van landen die Willem Arijsz in pacht of huur heeft en die voornoemde Willem van der Bouchorst in de ban van Heemskerk gemeen heeft leggen mitten voorn. heer van Assendelft, Gijsbrecht van der Bouchorst, zijn oom Gysbrecht Zwieten en de weduwe van Geryt van Schoten, die Willem Arysz in pacht heeft voor 105 Kar gld

Cartul Assumburg

1532-11-28

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Willem van der Bouchorst Florisz (uit het bezit van zijn voorouders van Swieten)

⅛ deel van een croft met een weyde zuydoost daerof gelegen

belending: noordwest: de heer van Assendelft met zijn croft; zuidoost: dat lant dat wijlen de vrouwe van Assendelft gekocht heeft van Gysbrecht van Zwieten, jvr. Lutgart van Swieten weduwe van Gerrit van Schoten, Gysbrecht van der Bouchorst en jvr. Johanna van Schagen weduwe Floris van der Bouchorst en Jacob heer van Wyngaarden; zuidwest: die hofstede daar Cornelis Heynricsz op woont, de heer van Assendelft toebehorend

Cartul Assumburg

1534-05-20

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

Gheryt heer van Assendelft deelt bezit met Gysbrecht van der Bouchorst, Gysbrecht van Zwieten, Lutgert van Swieten weduwe Gerrit van Schoten. heer Gerrit ontvangt: 1) die croft gelegen zuidoostwaarts van de croft van de voorschr heer van Assendelft groot ± negenachtendeel rogsadinge, bruiker Willam Willamsz; 2) een weyde gelegen zuidoostwaarts van de voorschreven croft, gelegen achter het huis dat Cornelis Heynricsz althans bewoont, groot 1 gars [afzonderlijke fiche]

Cartul Assumburg

1532-11-28

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Willem van der Bouchorst Florisz (uit het bezit van zijn voorouders van Swieten)

koper: heer Gerrit heer van Assendelft

⅛ deel van een acker gelegen tussen de Wyckweg en Oetger Dircsz weduwe

belending: noordwest: Heynric Cornelisz; zuid oost: Cornelis Dirck Woutersz

Cartul Assumburg

1534-05-20

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

Gerrit heer van Assendelft, Gysbrecht van der Bouchorst, Gysbrecht van Zwieten en Lutgart weduwe Gerrit van Schoten delen goederen: Gysbrecht van Zwieten ontvangt een acker groot 2 achtendeel rogsadinge gelegen tussen de Wyckweg en Oetger Dircsz weduwe, bruicker: Willem Aris

belending: noordwest: Heynric Cornelisz; zuidoost: Cornelis Dirck Wouters

Cartul Assumburg

1534-05-20

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

Gerrit heer van Assendelft, Gysbrecht van der Bouchorst, Gysbrecht van Zwieten en Lutgart weduwe Gerrit van Schoten delen goederen: Gysbrecht van Zwieten ontvangt een acker groot 3 achtendeel rogsadinge gelegen tussen de Wyckweg en Oetger Dircsz croft, bruicker: Willem Arisz

belending: noordwest: Clara Heynric Danielsz weduwe; zuidoost: Rycklant Pieter Ockers weduwe

Cartul Assumburg

1532-11-28

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Willem van der Bouchorst Florisz (uit het bezit van zijn voorouders van Swieten).

koper: heer Gerrit heer van Assendelft

⅛ deel van een acker gelegen tussen de Wyckwech en Oetger Dircsz's croft

belending: noordwest: Clara Heynric Danielsz weduwe; zuidoost: Rycklant Pietersdochter, Pieter Ockersz weduwe

Cartul Assumburg

1532-11-28

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Willem van der Bouchorst Florisz (uit het bezit van zijn voorouders van Swieten)

koper: heer Gerrit heer van Assendelft

⅛ deel van ⅔ deel van 2 blocken zaylant, daer Willem Arysz dat ⅓ deel of toebehoort, gelegen voor Claes Gherytsz deur

belending: noordoost: Claes Gherytsz; zuidwest: Bouwen Willemsz, Tryn Gerbrantsz; zuidoost: Clara Heynric Danielsz weduwe; noordwest: die kerkwech

Cartul Assumburg