665 resultaten

1534-05-20

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

deling van goederen tussen Gerrit heer van Assendelft, Gysbrecht van der Bouchorst, Gysbrecht van Swieten en Lutgart van Swieten weduwe Gerrit van Schoten. Gysbrecht van Swieten ontvangt: die twee delen (= ⅔) van 2 blokken saetlants, groot ¾ deel van een groot achtendeel rogsadinge, daer Willem Arysz dat ⅓ deel of toebehoort, gelegen voor Claes Gherytsz deur; bruiker: Willem Arisz

belending: noordwest: de kerkweg; noordoost: Claes Gerytsz; zuidoost: Clara Heynric Danielsz weduwe; zuidwest: Bouwen Willemsz en Trijn Garbrantsdochter

Cartul Assumburg

1534-05-20

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

Gerrit heer van Assendelft gaat een deling aan met Gysbrecht van der Bouchorst, Gysbrecht van Zwieten, Lutgart van Swieten weduwe Gerrit van Schoten; Gerrit van Assendelft en Gysbrecht van der Bouchorst ontvangen tesamen. Bij een nadere verdeling toegewezen aan Gysbrecht van der Bouchorst een acker tussen die Wyckweg en die Kerkweg, groot 2 achtendeel rogsadinge en Willem Arijsz in gebruik heeft

belending: noordwest: Allert Gherytsz met een aelmisacker; zuidoost: Clara Heynric Danielsz weduwe

Cartul Assumburg

1532-11-28

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Willem van der Bouchorst Florisz (uit het bezit van zijn voorouders van Swieten)

koper: heer Gerrit heer van Assendelft

⅛ deel van een acker lants tussen de Wykweg en de Kerkweg

belending: noordwest: dat aelmislant dat Allert Gherytsz vervoecht; zuidoost: Clara Heynric Danielsz weduwe

Cartul Assumburg

1532-11-28

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Willem van der Bouchorst Florisz (uit het bezit van zijn voorouders van Swieten). Zijn deel in de huur 2 Carol gld 16 st 1 oortys

koper: heer Gerrit heer van Assendelft

⅛ in een mad land; bruict Oetger Dircsz weduwe met andere landen op t Hofland voor 22 ½ Kar gld

belending: noordwest: die Rietcamp met die twee ackermaden; oost: die Papencamp; zuidwest: mr Fop te Haerlem met die Aeckemaden

Cartul Assumburg

1534-05-20

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

deling van goederen tussen Gerrit heer van Assendelft, Gysbrecht van der Bouchorst, Gysbrecht van Swieten en Lutgart van Swieten weduwe Gerrit van Schoten. Lutgart van Swieten weduwe Gerrit van Schoten ontvangt: een mat lants dat MarytgenOetger Dircsz weduwe gebruict heeft

belending: noordwest: die rietcamp met de voorschreven twee Aekermaden; oost: die Papencamp; zuidwest: mr Fop te Haerlem met zijn Aeckermade

Cartul Assumburg

1532-11-28

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Willem van der Bouchorst Florisz(uit het bezit van zijn voorouders van Swieten).

koper: heer Gerrit heer van Assendelft

⅛ deel van een camp gelegen bij den dyck, groot ± 5 maden

belending: noordoost: Thaems Gherytsz en Pieter Gherytsz; zuidoost: de dijk en die Waelcamp [?]; noordwest: Thaems [ Thonis ]

Cartul Assumburg

1534-05-20

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

deling van goederen tussen Gerrit heer van Assendelft, Gysbrecht van der Bouchorst, Gysbrecht van Swieten en Lutgart van Swieten weduwe Gerrit van Schoten; Gysbrecht van Swieten ontvangt een stuck lants bij den dyck, groot ± 10 geers; bruiker: Willem Arisz

belending: noordoost: Thaems Gerritsz en Pieter Gerritsz; zuidoost: de dykweg, zuidwest: die Waelcamp; noordwest: Anthonis Danielsz

Cartul Assumburg

1534-05-20

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

deling van goederen tussen Gerrit heer van Assendelft, Gysbrecht van der Bouchorst, Gysbrecht van Swieten en Lutgart van Swieten weduwe Gerrit van Schoten. Gysbrecht van Zwieten ontvangt: die cleyne Aeckermaede groot ± 10 geers; bruiker: Willem Arisz

Cartul Assumburg

1534-05-20

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

deling van goederen tussen Gerrit heer van Assendelft, Gysbrecht van der Bouchorst, Gysbrecht van Swieten en Lutgart van Swieten weduwe Gerrit van Schoten. Lutgarde van Swieten weduwe Gerrit van Schoten ontvangt: die grote aeckermaeden die Willem Arijsz gebruict heeft en houdt ± 12 geersen

Cartul Assumburg

1534-05-20

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

deling van goederen tussen Gerrit heer van Assendelft, Gysbrecht van der Bouchorst, Gysbrecht van Swieten en Lutgart van Swieten weduwe Gerrit van Schoten. Lutgart van Swieten weduwe Gerrit van Schoten ontvangt: een campe lants genaemt "die "Buercamp" gemeen met die nonnen in die Beverwyk, groot 8½ geers; gebruict geweest bij Mergriete Gherit Dircsz weduwe op t Hoflant

belending: noordoost: Aelbrecht van Egmondt; oost [?]: de heer van Assendelft met lant dat Gerbrand Bertelmeus bruict; zuidoost: de heer van Assendelft, bruict Rusgen Willem Willemsz weduwe; noordwest: de heer van Assendelft met Vlietgers

Cartul Assumburg