665 resultaten

1540-08-06

Cartul Assumburg/Arch Marquette 1106 no 36
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Jan Maertensz, buurman van t Hofland

koper: heer Gerrit heer van Assendelft

½ van een stucke lants groot omtrent 2 morgen, dat gehele lant bij den koop sonder mate, genoempt Grote Bouswech [Houtwech]

belending: noordwest: cleine Bouwenweer; noordoost: Allert Gerritsz; zuidwest: die Maetweg; zuidoost: de Grote Pipencampen [ Papencamp?]

Cartul Assumburg/Arch Marquette 1106 no 36

1545-03-19

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Symon Dircsz, duinmeier te Velsen

koper: heer Gerrit heer van Assendelft

½ van grote Bueffweer an die Zuijtmaetwech, d'ander helft reeds an de heer van Assendelft toebehoort

belending: noord: die Cleine Bueffweer; oost: die Bailliuscamp; zuid: die grote Papencamp; west: die Maetwech

Cartul Assumburg

1502-03-21

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

graaf Enghebrecht van Nassau beleent Geryt van Assendelft met de lenen van zijn vader heer Nicolaas: 4) alle die huysingen ende hofsteden daer wylen Bertout van Assendelft in te wonen plach, mitten heemwerve binnen der uijterste grafte, die laenacker ende den noerdenacker tussen der lane ende Bauckensacker, vuytgaende gehelijke an den weg, ende 4 geersen in den mersch van Smeetscampe in te meten zuytwaerts

Cartul Assumburg

1546-12-31

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106
Eigendomsakten Heemskerk

de prins van Oranje als heer van der Lecke beleent Geryt heer van Assendelft met: 1) "Assumburch" met die Laen, die Laenacker ende den Noorderenacker tussen der laene ende Bauckenacker, uitgaende gelijk an den wech als nu gelegen in een grote croft, mij toebehorende, de 4 geersen in den marsche van Smeetscampe, inne te meten zuytwaerts, tot een onversterfelijk erfleen; 2) die heerlicheyt in hoogen ende laegen gerechten van den huysinge ende hoffstede binnen der vuijtersche graften geheeten Assumburch

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106

1546-12-31

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106
Eigendomsakten Heemskerk

de prins van Oranje beleent Gheryt heer van Assendelft na opdracht uit eigen goed, bruiker: Jan Willem Arisz: 2) met een stucke lants geheten die Duyfvenne metten ghier, tesamen 3,5 morgen 172 roeden

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106

1546-12-31

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106
Eigendomsakten Heemskerk

de prins van Oranje beleent Gheryt heer van Assendelft na opdracht uit eigen goed, bruiker Jan Willem Arijsz: 3) met een stuk lant geheten Zebelencamp, groot 1 morgen 275 roeden en 7 voet

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106

1546-21-31

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106
Eigendomsakten Heemskerk

de prins van Oranje beleent Geryt heer van Assendelft, na opdracht uit eigen goed met: 4) een stuk lants geheten dat Honsbosch, zuidoostwaarts van t Veer, streckende int noordoosten an die Nyeuwe wateringe, groot 1 morgen 192 roeden 9 voet; bruiker: Jan Willem Arijsz

belending: noordwest: (het veer); zuidwest: (die nieuwe watering)

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106

1546-12-31

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106
Eigendomsakten Heemskerk

de prins van Oranje beleent Gerijt heer van Assendelft, na opdracht uit eigen goed met: 5) een stuk lants genoempt die cleynen aeck, groot 3 morgen 260 roeden; 6) een stuk lants geheten die Grote Aeck, groot 3 ½ morgen 32 roeden 6 voet

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106

1551-03-02

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

wijlen Barthoud van Assendelft verleende anno 1412 aan de commandeur van St Jan te Haarlem hypotheek op 2 stukken land te Heemskerk, de Grote Aeck en de Cleyne Aeck belend door de heer van Assendelft zelf en door de Hecksloot. De commandeur doet nu afstand van deze hypotheek. (zie ook 1551-02-28)

belending: de heer van Assendelft en de Hecksloot

Cartul Assumburg

1546-12-31

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106
Eigendomsakten Heemskerk

de prins van Oranje beleent Geryt heer van Assendelft, na opdracht uit eigen goed, bruiker: Jan Willem Arysz: 7) een grote croft zaeyland gelegen voor onzen huyse van Assumburch, streckende noordwest waert an den Veerwech, noordoostwaert an die teegenwoerdige laen van den huyse van Assumburch, zuidwest waert an den wech die men na den huyse van Haerlem gaet, groot 4½ morgen 305 roeden 6 voet (met inbegrip van de 3 ackers die reeds lang van de heer van der Lecke te leen gehouden worden en afzonderlijk zijn gespecificeerd)

belending: noordoost: die tegenwoordige laen van den huyse van Assumburch; noordwest: die veerwech; zuidwest: die weg die men gaet na den huize van Haerlem

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106