665 resultaten

1546-12-31

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106
Eigendomsakten Heemskerk

de prins van Oranje beleent Geryt heer van Assendelft, na opdracht uit eigen goed met: 8) een cleine boomgaert geheten dat Vijnerhoff [Vijverhof ?], gelegen noordoostwaerts van den huyse van Assumburg

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106

1546-12-31

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106
Eigendomsakten Heemskerk

de prins van Oranje beleent Gerrit heer van Assendelft, na opdracht uit eigen goed met: 9) een cleyn boomgaertken geheten dat peerhoff, gelegen noordoostwaert van het voorhoff van den huyse van Assumburch

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106

1546-12-31

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106
Eigendomsakten Heemskerk

de prins van Oranje beleent Gerrit heer van Assendelft, na opdracht uit eigen goed met: 10) een boemgaert geheten "Sleijsershoff", gelegen zuidwestwaert van den huyse van Assumburch ende oostwaerts van den werve daer die bouwerie althans op staet, mitsgaders dat voorhoff ende nederhoff metten timmeragien daerop staende

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106

1525-08-31

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Jacob Oem heer van Wijngaarden

koper: Aleid van Kyfhoek, vrouwe van Assendelft

¼ van een stuk land

belending: noord: de vrouwe van Assendelft met "Vredericsven"

Cartul Assumburg

1525-09-23

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Jvr Johanna van Schagen weduwe Floris van der Bouchorst

koper: Alyd van Kyfhoek, vrouwe van Assendelft

⅛ deel van een stuk land in de ban van Heemskerk

belending: noordoost: Vredericsvenne (toebehorende aan de koopster) en vier geersen toebehorende aan de verkoopster c.s; zuidoost: de Maedwech; zuidwest: de verkoopster en koopster; noordwest: de gracht van het huis Assumburch

Cartul Assumburg

1525-08-31

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Gysbrecht van der Boechhorst

koper: Alyd van Kyfhoek, vrouwe van Assendelft

⅛ deel van een stuk land

belending: noordoost: de vrouwe van Assendelft met "Vredericsven"

Cartul Assumburg

1525-09-15

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Lutgart Pietersdochter van Swieten weduwe Gerrit van Schoten

koper: Alyd van Kyfhoek, vrouwe van Assendelft

¼ deel van een stuk land in de ban van Heemskerk

belending: noord: Vredericsven en de vier geersen toebehorende Lutgart voorschr.en de weduwe van Floris van der Bouchorst, zuidoost: die Maedwech, zuidwest: jvr Luytgart voorschreven c.s, noordwest: die gracht van het huis Assumburch, zuid: die voorschr. vrouwe van Assendelft met Cornelis Heynricsz hofstede

Cartul Assumburg

1546-12-31

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106
Eigendomsakten Heemskerk

de prins van Oranje beleent Gerrit heer van Assendelft, na opdracht uit eigen goed met: 11) een boomgaert gelegen zuidoost waert van den huyse van Assumburg, streckende van der graft metter elsebossen daeromgaende mitsgaeders een singhel, sulcx als mijn vrouwe moeder die heeft doen graven en planten in den jare 1525, daerof zij den grond gecoft heeft van heer Jacob heer van Wyngaerden, ridder, Janna van Schagen, weduwe Floris van der Bouchorst, Ghysbrecht van Zwieten ende die weduwe van Geryt van Schoeten met haere consoerten

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106

1529-11-05

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Willem Kerstensz

koper: heer Gerrit heer van Assendelft

½ van een stuck land geheten die Overmade, waarvan de wederhelft toebehoort Margriete Maerten Dircsz weduwe op t Hofland. Belast met 15 st per jaar onlosbare rente tbv de kinderen van Wijk

belending: noordwest: die zeven geersen, Zebelencamp en die Cleyne Aeck; noordoost: die Grote Aeck en molenslootsvenne; zuidwest: Fredericsvenne en die Marsch; zuidoost: dieselve Molensloetsvenne met land toebehorende Willem Pietersz, poorter te Haarlem

Cartul Assumburg

1544-12-19

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Sarys de Coninck, Gheryt van Rysenburg, Lambrecht Cantert, Marg van Ryn en Anna van Pallaes, alle wonende te Utrecht

koper: heer Gerrit heer van Assendelft

1 R gld per jaar onlosbare rente uit ½ van een stuk land geheten die Cleene Overmaet gelegen in de heerlijkheid Heemskerk, daervan de wederhelft toebehoert mitter opstalle van 1 gelijke R gld per jaar: Griete Wiggersdochter weduwe Maerten Dircsz te Heemskerk

Cartul Assumburg