665 resultaten

1546-12-31

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106
Eigendomsakten Heemskerk

de prins van Oranje beleent Gerrit heer van Assendelft na opdracht uit eigen goed met: 13) een half stuck landts geheten die halve Overmaede, groot voor mijn portie 363 roeden 4 voeten 6 duim, die ick eertyts gecoft hebbe tegens Willems Kerstensz; bruiker: Jan Maertsz

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106

1552-12-18

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Maritgen Maerten Dircsz dochter, weduwe van Simon Dircksz met haar broer Jan Maertsz als voogd

koper: heer Gerrit heer van Assendelft

½ van een stuck lants geheten die Overmade, daer die ander helft den heer van Assendelft overlange af toebehoort heeft

belending: noordoost: die grote Aeck, ook toebehorende den heer van Assendelft; noordwest: "Jan Aerntsz campken", toebehorende aan poorters van Utrecht, daer die heer van Assendelft ook een deel in heeft, pachter Willem Willemsz; zuidwest: Fredricsvenne, ook toebehorende aan de heer van Assendelft; zuidoost: de weduwe en erfgename van Willem van Ruyven

Cartul Assumburg

1546-12-31

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106
Eigendomsakten Heemskerk

de prins van Oranje beleent Gerrit heer van Assendelft, na opdracht uit eigen goed met: 14) een stuck lants geheten "Bonnenven", groot 1 morgen 760½ roeden, ende ick gecoft hebbe die eene helft van Aerndt Willem Philipsz en die andere helft van een duinmeier van Velsen [er staat: Vessen; Simon Dircksz]

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106

1546-12-31

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106
Eigendomsakten Heemskerk

de prins van Oranje beleent Gerrit heer van Assendelft, na opdracht uit eigen goed met: 16) een croft zaeijlants leggende tussen de voorsingel ende den wech die men naer t huijs te Haerlem gaat, groot 2 morgen 139 roeden, door mijn moeder gekocht van de erven van Floris van der Bouchorst, Gysbrecht van der Bouchorst, Gysbrecht van Zwieten en de weduwe Gerrit van Schoten; bruiker: Louris Willem Arysz

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106

1546-12-31

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106
Eigendomsakten Heemskerk

de prins van Oranje beleent Gerrit heer van Assendelft, na opdracht uit eigen goed met: 17) een stuck lants achter den nyeuwen boomgaert zuidoostwaerts opstreckende an de Maedweg, groot 1½ morgen 249 roeden, door mijn moeder gekocht van de erven van Floris van der Bouchorst, Gysbrecht van der Bouchorst, Gysbrecht van Zwieten en de weduwe Gerrit van Schoten; bruiker: Louris Willem Arijsz

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106

1532-11-28

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Willem van der Bouchorst Florisz (uit het bezit van zijn voorouders van Swieten)

⅛ deel van een stuck lants geheten die Mersch

belending: noordwest: de heer van Assendelft met "Fredericsvenne"; zuidoost: Willem Pietersz, poorter van Haerlem; zuidwest: de heer van Assendelft met land dat Willem Arysz bruickt; noordoost: de heer van Assendelft met Margriete Claes Dircsz weduwe

Cartul Assumburg

1534-05-20

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

Gerrit heer van Assendelft gaat een deling aan met Gysbrecht van der Bouchorst, Gysbrecht van Zwieten, Lutgart van Swieten weduwe Gerrit van Schoten; heer Gerrit ontvangt: 3v) een stuk land geheten "die Mersch", gelegen zuidoostwaarts van Vredericsvenne, groot ± 5 geers, bruiker : Willam Willamsz

Cartul Assumburg

1546-12-31

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106
Eigendomsakten Heemskerk

de prins van Oranje beleent Gerrit heer van Assendelft, na opdracht uit eigen goed, bruiker: Louris Willem Arisz, met: 18) een stuck lants geheten den Mersch, gelegen zuid oostwaerts van "Vredericsvenne", groot 1 morgen 268 roeden 9 voet, door mijn moeder gekocht van de erven van Floris van der Bouchorst, Gysbrecht van der Bouchorst, Gysbrecht van Zwieten en de weduwe van Gerrit van Schoten

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106

1532-11-28

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Willem van der Bouchorst Florisz (uit het bezit van zijn voorouders van Swieten)

⅛ deel van een hoeve en een halve viertel tussen de Hollebeeck en die Wendenacker

belending: noordoost: gemeen met Wilem Arijsz; zuidwest: Willem van Ruyven

Cartul Assumburg

1534-05-20

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

deling van goederen tussen Gerrit heer van Assendelft, Gysbrecht van der Bouchorst, Gysbrecht van Swieten, Lutgart van Swieten weduwe Gerrit van Schoten; Lutgart van Swieten weduwe Gerrit van Schoten ontvangt: een hoeve die Willem Arijsz gebruict heeft, gelegen tussen de Hoelbeeck en de Wendacker, groot ± drieachtendeel rogsading

belending: noordoost: die halve hoeve; zuidwest: Willem van Ruyven

Cartul Assumburg