665 resultaten

1532-11-28

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Willem van der Bouchorst Florisz (uit het bezit van zijn voorouders van Swieten)

⅛ deel van twee hoeven gelegen zuytwert van Trijn Gerbrants hoeven, tussen die Hollebeeck ende die Wendeacker

belending: zuidoost: Trijn Gerbrants; zuidwest: Willem van Ruyven

Cartul Assumburg

1534-05-20

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

Gerrit heer van Assendelft gaat een deling aan met Gysbrecht van der Bouchorst , Gysbrecht van Zwieten, Lutgart van Swieten weduwe Gerrit van Schoten; heer Gerrit ontvangt 2 hoven gelegen zuidoostwaarts van Trijn Gerbrantshove tussen de Hollebeek en de Wendeacker, houdende ± achtendeel rogsadinge

belending: noord oost: Trijn Garbrantsz; zuid west: Willem van Ruyven

Cartul Assumburg

1546-12-31

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106
Eigendomsakten Heemskerk

de prins van Oranje beleent Gerrit heer van Assendelft, na opdracht uit eigen goed, met: 19b) twee houven lants gelegen tussen den Hollenbeeck ende de Wendacker, groot 1 morgen 262 roeden 6 voeten, door mijn moeder gekocht van de erven van Floris van der Bouchorst, Gysbrecht van der Bouchorst, Gysbrecht van Zwieten en de weduwe van Gerrit van Schoten; bruiker: Louris Willem Arisz

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106

1534-05-20

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

heer Gerrit van Assendelft gaat een deling aan met Gysbrecht van der Bouchorst, Gysbrecht van Zwieten, Lutgart van Swieten weduwe Gerrit van Schoten; heer Gerrit ontvangt: o.a. een halve hoeve houdende ca drievierendeel rogsadinge gemeen met Willem Arysz

Cartul Assumburg

1546-12-31

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106
Eigendomsakten Heemskerk

de prins van Oranje beleent Gerrit heer van Assendelft na opdracht uit eigen goed, bruiker Louris Willem Arisz, met: 20) een halve hoeve, gelegen an den Hollenbeeck, daer die andere helft of toebehoort aan de erfgenamen van Willem Arysz, groot voor mijn portie 126 roeden, door mijn moeder gekocht van de erven van Floris van der Bouchorst, Gysbrecht van der Bouchorst, Gysbrecht van Zwieten en de weduwe Gerrit van Schoten

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106

1532-11-28

Cartul Assumburg~
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Willem van der Bouchorst Florisz (uit het bezit van zijn voorouders van Swieten)

⅛ deel van een acker

belending: noordwest: Bouwen Willemsz met de croft voor zijn huis; noordoost: Bouwen Willemsz; zuidwest: die Kerkwech; zuidoost: Trijn Garbrantsz en Claes Gherijtsz

Cartul Assumburg~

1534-05-20

Cartul Assumburg
Eigendomsakten Heemskerk

heer Gerrit van Assendelft gaat een deling aan met Gysbrecht van der Bouchorst, Gysbrecht van Zwieten, Lutgart van Swieten weduwe Gerrit van Schoten; heer Gerrit ontvangt: een acker an Bouwen Willemsz croft, houdende ca drievierendeel rogsading

belending: noordwest : Bouwen Willemsz; noordoost: Bouwen Willemsz; zuidwest: de Kerkwech

Cartul Assumburg

1546-12-31

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106
Eigendomsakten Heemskerk

de prins van Oranje beleent Gerrit heer van Assendelft, na opdracht uit eigen goed, met: 21) een acker gelegen zuidoostwaert van Bouwen Willemsz croft, groot 127 roeden 6 voeten, gekocht door mijn moeder van de erfgenamen van Floris van der Bouchorst, Gysbrecht van der Bouchorst, Gysbrecht van Zwieten en de weduwe Gheryt van Schoten; bruiker: Louris Willem Arisz

Cartul Assumburg no 326/Arch Marquette 1106

1532-11-28

Cartul Assumburg~
Eigendomsakten Heemskerk

verkoper: Willem van der Bouchorst Florisz (uit het bezit van zijn voorouders van Swieten)

⅛ deel van een acker lants tussen de Wyckweg en de Kerkweg

belending: noordwest: de pastoor van Heemskerk; zuidoost: dat aelmislant dat Allert Gherijtsz vervoecht

Cartul Assumburg~

1534-05-20

Cartul Assumburg~
Eigendomsakten Heemskerk

heer Gerrit van Assendelft gaat een deling aan met Gysbrecht van der Bouchorst, Gysbrecht van Zwieten, Lutgart van Swieten weduwe Gerrit van Schoten; heer Gerrit ontvangt: o.a. een cleijn strengetgen, houdende ½ achtendeel rogsadinge tussen die Wykweg en die Kerkweg

belending: noordoost: de pastoor van Heemskerk; zuidoost: die aelmisacker die Allert Gherytsz bevoecht

Cartul Assumburg~