160 resultaten

3 morgen 246 roeden | 1544-10

Maatboek Heemstede
Maatboek Heemstede

3 morgen 246 roeden

eigenaar: Ysbrand Diricksz

huurder: Jacob Nannincsz

14 morgen 115 roeden met die woning | 1544-10

Maatboek Heemstede
Maatboek Heemstede

14 morgen 115 roeden met die woning

eigenaar: Frans Dirick Ariesz

huurder: Pieter Ghysberts

"op die meer", 400 roeden | 1544-10

Maatboek Heemstede
Maatboek Heemstede

"op die meer", 400 roeden

eigenaar: Lijck Reijers

3 morgen 238 roeden en de werf daer Jacob Nannincsz op woont | 1544-10

Maatboek Heemstede
Maatboek Heemstede

3 morgen 238 roeden en de werf daer Jacob Nannincsz op woont

eigenaar: die schout tot Haerlem

huurder: Jacob Nannincsz (huis) en Pieter Gysbertsz (land)

6 morgen 9 roeden met werf | 1544-10

Maatboek Heemstede
Maatboek Heemstede

6 morgen 9 roeden met werf

eigenaar: Dirick Pietersz weduwe

huurder: Jan Claesz

2 morgen 291 roeden | 1544-10

Maatboek Heemstede
Maatboek Heemstede

2 morgen 291 roeden

eigenaar: Jacob Nannincsz

61 roeden "houtacker" | 1544-10

Maatboek Heemstede
Maatboek Heemstede

61 roeden "houtacker"

eigenaar: mr Claes en Cornelis Jansz

900 roeden werf met de croft daeran | 1544-10

Maatboek Heemstede
Maatboek Heemstede

900 roeden werf met de croft daeran

eigenaar: Pieter Remmen

6 morgen 40 roeden, "die woeninghe daer Claes Jacobse op woont ende is groot met dat teellant voor t huijs over de wech ende is groot 6 morgen 40 roeden" | 1544-10

Maatboek Heemstede
Maatboek Heemstede

6 morgen 40 roeden, "die woeninghe daer Claes Jacobse op woont ende is groot met dat teellant voor t huijs over de wech ende is groot 6 morgen 40 roeden"

eigenaar: mr Jan Tyns weduwe tot Amsterdam

huurder: Claes Jacobsz

5 morgen 85 roeden | 1544-10

Maatboek Heemstede
Maatboek Heemstede

5 morgen 85 roeden

eigenaar: Jan Symonsz en zyn zusters en broeders