871 resultaten

"beoosten die marcktgooch van de Poelssloot aff tot de dyk toe" | 1589

fol 38
Maatboek Suderwoude

"beoosten die marcktgooch van de Poelssloot aff tot de dyk toe"

"een stuckien Mercktgoochs"

309 roeden

eigenaar: Jacob van Amerongen

"beoosten die marcktgooch van de Poelssloot aff tot de dyk toe" | 1589

fol 38
Maatboek Suderwoude

"beoosten die marcktgooch van de Poelssloot aff tot de dyk toe"

ruichien

540 roeden ruichtien

eigenaar: Jaep Pueselaer

"beoosten die marcktgooch van de Poelssloot aff tot de dyk toe" | 1589

fol 38
Maatboek Suderwoude

"beoosten die marcktgooch van de Poelssloot aff tot de dyk toe"

4 landen

1723 roeden

eigenaar: Jaep Pueselaer

"beoosten die marcktgooch van de Poelssloot aff tot de dyk toe" | 1589

fol 38
Maatboek Suderwoude

"beoosten die marcktgooch van de Poelssloot aff tot de dyk toe"

"lantien besyden Jaep Pueselaer"

498 roeden, riet 21 roeden

eigenaar: Trijn Cornelis

"beoosten die marcktgooch van de Poelssloot aff tot de dyk toe" | 1589

fol 38
Maatboek Suderwoude

"beoosten die marcktgooch van de Poelssloot aff tot de dyk toe"

200 roeden rietland

eigenaar: Jannitie Dirck

"beoosten die marcktgooch van de Poelssloot aff tot de dyk toe" | 1589

fol 38
Maatboek Suderwoude

"beoosten die marcktgooch van de Poelssloot aff tot de dyk toe"

een stuckien rietland bij Arent van Enses

40 roeden rietland

eigenaar: Jan Wout

"beoosten die marcktgooch van de Poelssloot aff tot de dyk toe" | 1589

fol 38
Maatboek Suderwoude

"beoosten die marcktgooch van de Poelssloot aff tot de dyk toe"

"an de dijck, een stuckie lant gecomen van Plooch"

209 roeden, riet 6 roeden

eigenaar: Dirck Trijn Claes kinder

"bewesten die baen genaamt die Moren" | 1589

fol 38v
Maatboek Suderwoude

"bewesten die baen genaamt die Moren"

"besijden die Baen"

626 roeden

eigenaar: Jan Symsen en Eeff Heynesdochter

"bewesten die baen genaamt die Moren" | 1589

fol 38v
Maatboek Suderwoude

"bewesten die baen genaamt die Moren"

Roolant, een stuck op die Meer

515 roeden, riet 56 roeden

eigenaar: Jaep Clasen Keijser

"bewesten die baen genaamt die Moren" | 1589

fol 38v
Maatboek Suderwoude

"bewesten die baen genaamt die Moren"

op die meer, naast Jaep Clases [Keijser]

561 roeden

eigenaar: Ffelij Jan Poppes