960 resultaten

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Florijs Pieter Jansz gebruikt daer an zijn eigen zate, groot 5 ½ morgen, is gezet op 28 gld

folio nummer: fol 1v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Janne Claes, weduwe Jacob Rau, gebruikt eigen woning met 1 morgen, gezet op 6 gld 10 st

folio nummer: fol 2

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Anthonis Mathijsz gebruikt daeran sijn eygen woning, groot 2 morgen 4 ½ hont, gezet op 18 gld

folio nummer: fol 2

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Claes Suijer gebruikt in huer ½ van de zate groot 9 ½ hont, hoert toe de erfgenamen van Frans Jansz in de eck [?] tot Velsen, om 8 gld. De wederhelft van deze sate is ook gezet op 8 gld

folio nummer: fol 2

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

lange Jacop Pietersz gebruikt daeran in hure ½ van een sate van 9 ½ morgen, hoert hem en zijn zuster en broeders, alle wonende binnen schout [!] alhier, om 40 gld. De andere helft ook gezet op 40 gld

folio nummer: fol 2

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Jacop Pietersz voers. heeft aengebrocht een woning, t welk gebruikt Isbrant Willem Snel, hoert lange Nel [Cornelis Pietersz Langeneel] te Overveen, om 8 gld

folio nummer: fol 2

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

een ledich huys een ledich erve, hoort Floris Woutersz tot Aelbertsberg, geen huur opgeleverd

folio nummer: fol 2v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

nog daerbij gevonden 2 hont lants, gebruikt Floris Pietersz, hoert toe mijn heer de prelaet van Egmond, om 24 st

folio nummer: fol 2v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Aechte Claes gebruikt een hont land, hoert toe Bijateris Simons tot Aelbertsberg, om 30st

folio nummer: fol 2v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

gevonden een cleyn huijsken, gebruikt bij Ris Mathijsdochter ende niet waerdich, geset op nyet

folio nummer: fol 2v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg