960 resultaten

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

gevonden daerbijnoorden an 11 hont, hoort toe de kinderen van Aris Pietersz tot Aelbertsberg, leijt gemeen met de duyn, onder de conynen, geset op nyet

folio nummer: fol 2v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Arint Jansz een schamel man gebruikt daerby een cleijn huysken geset op nijet

folio nummer: fol 2v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Cornelis Arisz gebruikt zijn eigen zate van 5 morgen, gezet op 16 gld

folio nummer: fol 3

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Jan Fhilpsz gebruikt daeran een sate, groot 4 morgen 2 ½ hont, hoert toe Jan van Sueren erven tot Haerlem, om 40 gld

folio nummer: fol 3

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Byateris Symonsdochter gebruikt daeran haer eygen sate groot 4 morgen 5 hont, geset op 19 gld

folio nummer: fol 3

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Gheryt Arisz gebruikt daeran zijn eijgen sate, groot 8 hont, geset op 13 gld

folio nummer: fol 3

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Adriaen Fhilipsz gebruikt daeran een sate groot 6 morgen 8 hont, hoort toe Jan Fransz [Lakeman] te Haerlem, om 53 gld. Met nog een stuk weiland staande fol 4

folio nummer: fol 3

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Anthonys Mathijsz gebruikt 8 ½ hont, hoert toe Sybrant van Berkenroede tot Haerlem, om 10 gld

folio nummer: fol 3v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Janne Claes [Rau] gebruikt daeran 6 ½ hont, hoert toe joufvr. Willem van Alckmaer, om 10 gld

folio nummer: fol 3v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Claes Gerijtsz gebruikt daeran 4 ½ morgen, hoert toe de Bernardieten, om 34 gld

folio nummer: fol 3v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg