960 resultaten

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

de Zieken buiten Haerlem hebben daeran 5 morgen eigen land, selver gebruikt

folio nummer: fol 9

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Wouter van Dam gebruikt 8 hont, hoert t gasthuis van St Lysbeth, om 5 gld

folio nummer: fol 9v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

lange Nel [Langeneel] gebruikt daeran 3 ½ morgen, hoert toe t gasthuis van St Lysbeth, om 34 gld

folio nummer: fol 9v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Pieter Vlasman tot Haerlem gebruikt daeran 4 morgen 4 ½ hont, hoert toe die Zieken buiten Haerlem, om 80 gld. Hij gebruikt daeran 7 morgen lant, hoert Jacob Kerstenz tot Haerlem om 76 Kar gld. Noch daeran 4½ mad, hoert toe Jan Willemsz Verwer tot Haerlem, om 36 gld

folio nummer: fol 9v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Lange Nel [= Langeneel] gebruikt daeran ½ van een sate groot 15 morgen min ½ hont, hoert toe Seesaer Boveetis tot Haerlem, om 93 gld. Welke helft hem eigen toebehoert. De andere ½ ook getaxeerd op 95 gld

folio nummer: fol 10

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Heynderick Jacopsz gebruikt daeran ½ van 2 morgen 4 hont lant en het gehele huijs, hoert toe Dirck Fransz tot Overveen c.s, om 10 gld 10st

folio nummer: fol 10

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Dirck Fransz te Overveen c.s. hoert in de voors. hofstede ½, gezet op 7 gld

folio nummer: fol 10

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Martyn Claesz Pickert, tot Zandtvoort, gebruikt daeran 3 mad eigen land beoosten, is gezet op 24 gld

folio nummer: fol 10

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Pieter Vlasman tot Haerlem gebruikt daeran 5 mad, hoert toe St Margrietenconvent te Haerlem, om 32 gld (huurcedul dd 10 Sept 1558)

folio nummer: fol 10v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Jacop Pietersz tot Aelbertsberge gebruikt daeran 4 morgen ½ hont, hoert toe Pouls Dircksz tot Aelbertsberge c.s. om 36 gld en een sacke garst, getaxeerd op 20st. Jacop voors. gebruict daeran 3 mad lants, gezet op 30 gld

folio nummer: fol 10v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg