106 resultaten

1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

heer Aelbrecht Bolle, priester, en zijn moeder

folio nummer: fol 8

1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

Dirck van Buijten, roedrager

folio nummer: fol 9v

1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

Cruysstraet en omgeving: Pieter Gerytsz van Velsen met zijn zuster

folio nummer: fol 10

1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

de dochter van Jan Hoflant

folio nummer: fol 11

1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

de vrouwe van Schagen 2x

folio nummer: fol 11v, 12

1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

Jan van Schoten

folio nummer: fol 12

1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

het huys bewoont by Jouffr Lysbeth van Alcmade op de houck van de St Jansstege in de Wyngaertstraet

folio nummer: fol 12v

1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

de huijsinge van Sparenwoude

folio nummer: fol 12v

1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

t huys van Jan van Foreest heeft de jouffrouwe van Benthuysen gehuurd; Willem van Berckeroe; de weduwe van Gillis van Heussen

folio nummer: fol 13

1543

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1572/10e penning Haarlem
10e Penning Haarlem

Symon Claesz van Waterlant

folio nummer: fol 13v