4957 resultaten

1485-03

folio 2 I 1484-1486
Transportregister Haarlem

Pouwels Jansz metselaer vercoopt aan het convent van St Anna een huis en erf in de Scutterdoelstraat aan alle zyden belend door het convent van St Anna

1485-03

folio 2 I 1484-1486
Transportregister Haarlem

Jacob Dircsz schuldig aan Pouwels Aerntsz van Noyen [?] 7½ R gld

1485-03-24

folio 2 I 1484-1486
Transportregister Haarlem

Dirck Willemsz Fenije schuldig aan Martyn Cornelisz, van Middelburch 41 R gld. Verleden 24 Maart 1485

1485-03

folio 2 I 1484-1486
Transportregister Haarlem

Lysbeth Jan Woutersz weduwe met haar zwager Dirc Dammasz als voogd, verkoopt aan Claes Outgersz haar rechten en brieven die zij heeft op Jan Dircsz draijer en zijn goederen

1485-03

folio 2v I 1484-1486
Transportregister Haarlem

Pouwels Jansz en Claes Lambrechtsz als borgen voor Joost Lambrechtsz die 22 R gld schuldig is aan Lambrecht Geritz

1485-03

folio 2v I 1484-1486
Transportregister Haarlem

Dirc Gerijtsz verkoopt aan Jan Gysbrechtsz een brief bezegelt door Dirc Matheeusz, schout van Aelsmaer, inhoudende 1 nobel op een stuk lands aldaar groot 8 maden

1485-03

folio 2v I 1484-1486
Transportregister Haarlem

Jan van Schoten, sceepmaker, verkoopt Willem Henricsz een boomgaert mitten huysingen en geboomte buiten St Janspoort, an d'een zijde: Jan Dircsz, an d'ander zijde: Katryn Wiilem Claesz weduwe, streckende voor van de heerstraat after an coman Jan Outgersz

1485-03

folio 2v II 1484-1486
Transportregister Haarlem

Griet Thomas Potgens weduwe met Claes Garbrantsz als voogd aan Jacob de huefslager een huis en erf in Sint Cornelisstege, an d'een zyde: de Heilige Geest, an d'ander zyde: Henric Outgersz, afterwaerts streckende an Lysbet Jan Witten weduwe

1485-03

folio 3 II 1484-1486
Transportregister Haarlem

Geryt Dircsz aan Gysbrecht Michielsz een huis en erf in de Geerstrate, an d'een zyde: Belije van Dort, an d'ander zyde: Gysbrecht voirs, after streckende an Claes Rombout

1485-03

folio 3 II 1484-1486
Transportregister Haarlem

Griet Claes Mairtsz weduwe met haar zoon en voogd Mertyn Claesz schuldig aan Nelle Gerijt van Zijlen weduwe 74 ¾ nobelen