4957 resultaten

1485-04

folio 6 V 1484-1486
Transportregister Haarlem

Claes Kerstantsz aan Pieter Thomasz een huis en erf gelegen in Floris Bollenstraet, an d'een zide: mr Willem Dircsz, an d'ander zide: Lysbeth Henric Jacobs weduwe, after streckende an Dirc Henricx

1485-04

folio 6v V 1484-1486
Transportregister Haarlem

Claes van der Laen oorkondt dat het convent ten Zijl jegens hem afgecoft en afgelost heeft 16 sc 8 d gr per sjaars als hij staende hadde op Walich Zaendens huis en erf in de Zylstraat, an d'een zyde: het convent ten Zyl, an d'ander zyde: Jan en Jacob Vechters zonen, gebroeders, after streckende an die beeck

1485-04

folio 6v V 1484-1486
Transportregister Haarlem

Aernt Willemsz verkoopt Dirc Pietersz ½ van 4 cameren metten erven, liggende an malcanderen in de Afterstrate, tussen an d'een zide: Reijer de houtsager, an d'ander zyde: Claes Jansz, after streckende an de Molenstege

1485-04

folio 6v V 1484-1486
Transportregister Haarlem

Hessel Heinricsz, poorter tot Delft, lijt dat Meynaert Symonsz hem voldaan heeft de erfenis van zijn zuster Alijt Henricsdochter, doe zij leefde Meynaerts voirs. geechte wyf

1485-04

folio 6v V 1484-1486
Transportregister Haarlem

Reyer Schinck is schuldig Jan Jacobsz 12 R gld

1485-04

folio 6v V 1484-1486
Transportregister Haarlem

Claes Maertsz is schuldig Jan Jansz Hollair 70 R gld

1485-04

folio 7 V 1484-1486
Transportregister Haarlem

Claes van der Laen erkent dat Claes Garbrantsz hem heeft afgelost 10 st 6 d gr. sjaars die hij gecoft heeft van Frans Dircsz en dezelve Frans hadde op ten huis en erf in Willem Bruijnenstege, an d'een zide: Claes voors, an d'ander zide: Math[ys ?] Aerntsz met Claes voors. After streckende an Claes voorn.

1485-04

folio 7 V 1484-1486
Transportregister Haarlem

Pouwels Florysz aan Henric Claesz een huis en erf in de Corte Bagynestraat, an d'een zyde: Heertgen de backer, an d'ander zyde: Symon van Zaenden, afterwaerts streckende an Heertgen voors.

1485-04

folio 7 VI 1484-1486
Transportregister Haarlem

Pieter Claesz vercoopt Gerijt Claesz een huis en erf in de Soeijerstraet, an d'een zide: Jacob Kerstensz, an d'ander zide: Diewer Jacob Stamperts weduwe, afterwaerts streckende an Claes Garbrantsz

1485-04-21

folio 7v VI 1484-1486
Transportregister Haarlem

Jan Pouwelsz, ziek thuis, met zijn vrouw Brecht Claesdochter, verkopen Machtelt Roincxdochter alle inboedel, huisraat, zilverwerk etc, die zij heden bezitten. Verleden 21 April