11829 resultaten

Daem Dirksz | 1548-04-05

Ons Voorgeslacht 07/08 1988 p 316
Voornamenindex

leen van Vianen: no 701) een viertel in Outena, Daem Dircsz te Hagestein, na overdracht door Jan Heimericsz; 1552-08-19: Daam Dirksz draagt dit leen over aan Pieter Quarebbe, castelein van Vreeburg bij Utrecht, belend boven: de blokhuiswerf

Adam Gillisz | 1421

Balen: Dordrecht p 286
Voornamenindex

Raad van Dordrecht: Daem Gillisz

Daem Gysbrecht Hughenz | 1503-08-28

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl III dossier 209
Voornamenindex

Daem Gijsbrecht Hughenz, schout van Stolwijk, met zijn zegel

Adam Henricsz | 1437-04-02

Ons Voorgeslacht 10-1988 p 440
Voornamenindex

leen no 27A) ½ van 2 morgen land in Honterland in de Lier, Pieter Aerntsz; 1447-05-29: Adam Pietersz na dode van zijn vader Pieter Arentsz; 1482-12-02: Adam Henricsz na dode van zijn vader Henric Adamsz (zie ook leen 27B)

Ame Jommekenz | 1349-1350

Rek Rentmeester Kennemerland
Voornamenindex

Ame Jommekenz: van heer Hughen roed ( 798 fol 13v)

Hugeman Adamsz | 1369-1400

Balen: Dordrecht p 276, 277, 239, 391
Voornamenindex

schepen, burgemeester van Dordrecht: Hugeman Adamsz, of Human Adamsz

Adam Vranckenz | 1466-08-05

Ons Voorgeslacht 10-1988 p 441
Voornamenindex

leen no 31): 12 morgen land in de Lier, beleend Dirc Aem Vranckenz met een ¼ van dit leen

Adbret | 1000~1100~

v.d. Bergh I no 90
Voornamenindex

aanwinsten van de abdij Egmond in Castrichem: Adbret cum sua legali conjuge 3 partes unius mansae tradidit, et quartam partem ejusdem mansae emimus ad ipsos

er staat: 10e eeuw, veranderd in 11e eeuw

Adde Voppenz | 1389-1390

Rek Rentmeester Kennemerland
Voornamenindex

Adde Voppenz: afterstal van de tienden van Suut Strode, 9 £ (828 fol 6)

Adde Warmboutsz | 1401

Rek Rentmeester Kennemerland
Voornamenindex

Adde Warmboutsz: van de tienden in Suut Stroede, 14 £ (831 fol 9v); 1402: van idem 17 £ (832 fol 9v); 1403: idem 12 £ 5sc (833 fol 9v)