11829 resultaten

rike Ade | 1349-1350

Rek Rentmeester Kennemerland
Voornamenindex

rike Ade: afterstal van Vronen (798 fol 30v)

Ade Gerbrantsz | 1389-1390

Rek Rentmeester Kennemerland
Voornamenindex

Ade Gerbrantsz maakt 6 ½ roeden dijk aan heer Hughendijk, 43 sc 4d (828 fol 24v)

Adela | 1001-07-22

Cartul de la Ville de Gend p 99
Voornamenindex

Odela cum filio suo Axricus tradidit St Pieter te Gend unum mansum terre situm in villa nuncupata Mella

Adela | 1037~

Cartul de la Ville de Gend p 110
Voornamenindex

Godeldis et Adala, uxor filii ejus Rodulfi, pro anima Rodulfi predicti dederunt St Petro te Gend 4 bonaria apud Bratte (= Bremt)

Adelise ver | 1304~

R.G.P. Grote Serie 171 Rek Dom Putten II p 266
Voornamenindex

leen van Putten in Zeeland: 1/24e deel van het westende van Spikenisse van den corentiende, wijlen ver Adelise, haar dochters Aecht en Marie; ver Gheertruit, haar zuster 1/24, Wolfert 1/12 deel

Adalwar | ….-06-30

Kroniek Egmond p 267/Dagregister
Voornamenindex

stierf Adalwar, die onze broederschap een stuk land in Assendelft, jaarlijks 2 oncen opbrengende, gegeven heeft

Adalwar | 1000~1100

v.d. Bergh I no 90
Voornamenindex

aanwinsten van de abdij Egmond: in loco Wynnemerwalt vocato, Wibrant cum sua matre Adalwar possessionem dedit 5 uncias persolventem, et idem Wibrant dedit pratum super sua uxore, 1 unciam persolventem

Adhad | 971-09-17

Cartul de la Ville de Gend p 82
Voornamenindex

quidam matrona Gisla ex precepto senioris sui Stephani tradidit St Petro et St Paulo te Gend alodem suum in loco nuncupato Adhad met mancipia: Rotlendam et Gersendam

Adriaan Adriaensz | 1535-1536

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl IV dossier 399
Voornamenindex

Adriaan Adriaensz, zoon van wijlen Adriaen Claesz in geschil met zijn oom Joris Claesz over de erfenis van zijn grootouders te Maasland; 1528: Joris zei eerst dat hij niets meer te eisen had, daarna beweerde hij dat twee koopbrieven (1504 en 1512) die zijn neef Adriaen beweerde te bezitten en waarbij hij een deel van de te erven goederen aan zijn broer Adriaen verkocht zou hebben, of vals waren, of niet bestonden. Adriaen werd in 1535 veroordeeld tot het tonen van de koopbrieven, doch deed het niet

Adriaen Adriaensz | 1575-12-10

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl VII dossier 640/2, 640/3 sub f/I, dossier 640
Voornamenindex

de procureur van Adriaen Adriaensz gedaagd voor het Hof van Holland; 1576-02-23: aan zijn weduwe wordt bevolen de executie te stopen; 1574-1576: hij had een koe gekocht die door de geuzen aan een ander ontstolen was; hij was uit Ysselsteyn gevlucht