11829 resultaten

Jacob Dircksz Visker | 1575-09-09

Bruinvis: Aanv Inv Arch p 88
Voornamenindex

Jacob Dircksz Visker en zijn zuster Neel verkopen aan de stad Alkmaar een huis en erf aan de westzijde van het Nieuwland (afgebroken in de vergrotingen)

Jacob Engbertsz | 1505

Kerkelijke Rek Haarlem fol 8v
Voornamenindex

Jacob Engbertsz: "testament 1 stic lants gelegen te Overveen, ende ghelt 18 R gld sjaars, ende bruict nu ter tijt Gheryt; item die kerkmeesters hebben ontfangen van Willem van Loo op dit land 100 R gld; een opdoen van zijn graf, geluid alle die clocken"

Jacob Dircsz | 1535-1536

Kerkelijke Rek Haarlem fol 12v
Voornamenindex

Jacob Dircksz, tot Haerlemmerlye, begraven in die kerk, van het opdoen van het graf 20st

Jacob Dircsz | 1509

Kerkelijke Rek Haarlem fol 39
Voornamenindex

Jacob Dircsz, schout van Hemstede, zijn dochter begraven in die kerk, over geluid alle die clocken, solvit hierop 30 st

Jacob Dircsz | 1460

Kerkelijke Rek Haarlem fol 5
Voornamenindex

Jacop Dircsz, tot Scoten, cloc Salvator en 1 R gld van testament

Jacob Dircsz | 1452

Kerkelijke Rek Haarlem fol 30, 5v
Voornamenindex

Jacob Dircsz, van Scalcwijk, hem gegeven van ¼ jaar die cloc te luden op den rechten middag 3 ½ st; 1453: idem

Jacob Egbertsz | 1474-1475

Thesauriersrekening Haarlem
Voornamenindex

Pouwels en Hilgond, kinderen van Jacob Egbertsz, kopen lijfrente van 5 £ gr Vls op Haarlem, Amsterdam (222 fol 23)

Jacob Dirc Gherytszdr | 1434

Thesauriersrekening Haarlem
Voornamenindex

Jacob Dirc Gherytsz.z dochter en Jan Dirc Gheryt Gherytsz.z, Dordrecht: hun rente van 3 ½ Wilh sc, maakt 5 £ 19sc, waarvan Jan Dirc Jansz zijn leven lang heffer is (188 fol 20); 1428-1429: zij kopen lijfrente van 7 Wilh sc voor 11 £ 18d etc (fol 55v); 1432-1433: Jan Dircsz, rente 11£ 13sc 4d; 1433-1434: idem (fol 25); 1435-1436: hun rente 4£ 7sc ½d 2 hall (189 fol 55); 1436-1437: idem (190 fol 45); 1442-1443: Jan Dirc Gerytsz.z bij handen Jan Dirc Jansz.z, die heffer is, rente 9£ 16sc

Jacob Dircsz | 1468-09-21

Coll Aanw 240 fol 1206v
Voornamenindex

Jacob Dircsz, te Diemen ?, stelt zich borg voor Willem Gheryt Smitsz, die uit de gevangenpoort te 's Hage ontslagen wordt

Jacob Dirc Heynesz | 1503

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl III dossier 209
Voornamenindex

Beneden-Haestrecht contra Stolwijk over waterschapszaken , het aanleggen van kaden en afwatering: Jacob Dirc Heynesz en Jacob Aerntsz, arbiters, doen uitspraak

mede ondertekend door enige inwoners van Stolwijk en voorzien van het zegel van Daem Gysbrecht Hughenz, schout van Stolwijk