11829 resultaten

Adriaen Adriaensz | 1585-05-31

G.A.Haarlem Transportregister 76/27 fol 121v
Voornamenindex

de erfgenamen van wijlen Jacoba Pietersdochter, weduwe van haar laatste man Dirc Aerntsz metselaer: 1) Janneke Pietersdochter x Engel Adriaensz, te Leiden, 2) Catryn Pietersdochter x Adriaen Adriaensz, te Leiden, 3) Baef Pietersdochter x Melis Adriaensz, als gecoren voogd, verkopen huis en erf aan de noordzijde van het kerkhof te Haarlem (Riviervischmarct)

Adriaen Albrechtsz | 1472

Balen: Dordrecht p 295
Voornamenindex

schepen van Dordrecht: Adriaen Aelbrechtsz, kwam in zijn plaats Cornelis heer Damasz

Adriaen Aelbrechtsz | 1511-1512

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl III dossier 247
Voornamenindex

Adriaen Aelbrechtsz en Gerrit Oudsiersz pachtten van Rotterdam de visserij in de Schie tussen Ouderschie en de Bildershuele, door Delft betwist. Het gerecht van Delft verbande hen voor een jaar en legde hen een bedevaart naar St Hubert in de Ardennen op of levering van 3000 stenen; zij gingen hiervan in beroep bij de Grote Raad; 1511-09-25: hun vrijlating geeist; 1511-09-27: Claes Claesz stelt zich borg voor Adriaen en Reyer Outgersz borg voor zijn broer Gerrit Oudziersz

Aelriaen Aertsz | 1551-1557

Bruinvis: de Regering van Alkmaar tot 1795 p 5
Voornamenindex

Aelriaen Aertsz, deurwaarder in het Hof van Holland, pachtte op 1551-11-14 het schoutambacht van Alkmaar, voor 6 jaar, tegen 90 £ voor de eerste 2, en 100 £ voor de laatste 4 jaar

borgen: zijn schoonbroer Adriaen Willemsz en zijn zwager Gerrit Doedesz

Adriaan Aertsz | 1557-10-25

Ons Voorgeslacht 10-1988 p 441
Voornamenindex

leen no 34): 2 morgen land bij de poorte van Vlaardingen, belend oost: de grauwe zusters, west: de groene weg, gelegen in de Vrijheid van Vlaardingen, Maarten Hendriksz draagt dit leen over aan zijn moeder Hillegond Allards, gehuwd met Adriaen Aertsz, te Vlaardingen

Adriaen Andriesz | 1479

Balen: Dordrecht p 297
Voornamenindex

Acht van Dordrecht: Adriaen Andriesz

Adriaen Anssenz | 1414, 1415

Balen: Dordrecht p 284, 285, 290
Voornamenindex

Raad van Dordrecht: Adriaen Anssenz; 1441-1443, 1454: schepen

Adriaen Thoenisz | 1510-03-23 (1509)

Grote Raad Mechelen E.A. Dossiers dl III dossier 2726
Voornamenindex

Adriaen Thoenisz heeft een deurwaarder te Heusden gevangen gezet en een ander bedreigd, daarvoor aangeklaagd door de Procureur Generaal

Adriaen Anthonisz | 1582-1620

Bruinvis: Alkmaar no 146, p 11, 12, 17
Voornamenindex

vroedschap, burgemeester van Alkmaar: mr Adriaen Anthonisz, begraven 1620-11-20; 1579: schepen van Alkmaar, Adriaen Anthonisz (p 22)

Adriaen Anthonisz | 1582-05-16

O.R.A. Alkmaar
Voornamenindex

mr Adriaen Anthonisz, burgemeester van Alkmaar, erfgenaam onder beneficie van inventaris van wijlen zijn vader Anthonis Heertgisz, verkoopt huis en erf te Alkmaar (132 fol 71v); 1585-01-04: als voogd van zijn zuster Brechtgen Thoenisdochter verkoopt hij huis en erf te Alkmaar, onderpand zijn huis en erf (fol 141); 1588-01-02 (133 fol 87v) en 1589-04-24 (fol 220): belend