11829 resultaten

Adriaen Arntsz | 1440

Thesauriersrekening Haarlem
Voornamenindex

Ermgard, dochter van Adriaen Arntsz, bij dode van heer Adriaen Staessenz, op haar alleen, Dordrecht, rente op Haarlem ½ jaar 6 £ 13sc 4d (195 fol 71); 1442-1443: Ermgard, haar rente 13 £ 13sc 4d (fol 62v)

Adriaen Bouwensz | 1569

Ons Voorgeslacht 01-1988 p 28
Voornamenindex

leen van Vianen: no 605) 1 morgen in Lakerveld voor aan de Dulle hoeve, belend boven: Adriaen Bouwensz, beneden: mr Cornelis Gerbrantsz, jaarlijks 5 £ waard, beleend Floris Gerritsz te Lakerveld, na dode van zijn vader Gerrit Dirksz

Adriaen Claes Vrouwelynsz | 1430

Thesauriersrekening Haarlem
Voornamenindex

heer Adriaen Claes Vrouwelynsz, Dordrecht: rente op Haarlem van 1428, 1429, 293 £ 6sc 8d (184 fol 85); 1440: (195 fol 74) heer Adriaen Vrouwelyn en zijn zuster Geertruid, ½ jaar rente 7 £ 18sc 8d; 1431: (fol 39) rente 153£ 6sc 8d; 1432: (fol 34) 166£ 13sc 4d; 1433: (fol 28) idem; 1435-1436: (fol 36) heer Adriaen Vrouwijn Ditteck en zijn zuster Geertruid kopen een lijfrente van 12 R gld per jaar op Haarlem voor 177£ 12sc; 1442-1443: (fol 64v) heer Adriaen Vrouwlyn en zijn zuster Geertruid, hun rente 16£ 8sc; 1468-1469: (no 217 fol 38v) de bode die de tijding bracht dat heer Adriaen Vrouwelyn dood was, 2£ 6sc 8d gegeven

Adriaen Claesz | 1502

Bortet: Delft p 119
Voornamenindex

schepen van Delft: Adriaen Claesz

Aeriaen Claesz | 1514

Kerkelijke Rek Haarlem fol 10v
Voornamenindex

Jacob, zoon van Aeriaen Claesz, van Sparendam, in de kerk begraven, opdoen van het graf 20 st

Adriaen Claesz | 1535-1536

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl IV dossier 399
Voornamenindex

geschil voor het gerecht van Maasland: Adriaen Claesz contra zijn broer Joris Claasz over de erfenis van hun ouders, 1526, 1527; 1528: zei Joris dat hij niets meer te eisen had, doch daarna beweerde hij dat 2 koopbrieven (1504 en 1512) die zijn neef Adriaen Adriaensz bezat, of vals waren of niet bestonden; 1535: vonnis om deze te vertonen, maar dat gebeurde niet

Adriaen Cornelisz | 1494-1497

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl VII dossier 678
Voornamenindex

Adriaen Cornelisz stoort het Regulierenconvent te Rugge bij den Briel in het bezit van een gors

Adriaen Cornelisz | 1504-05-18

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl VII dossier 610/2
Voornamenindex

bestek van Adriaen Cornelisz als aannemer van het herstel van de Hondsbosse zeewering

Adriaen Cornelisz | 1552-1555

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl VI dossier 508
Voornamenindex

Adriaen Cornelisz, poorter van Alkmaar, gehuwd met Anna Pietersdochter, dochter van Pieter Hendriksz, rietmaker te Alkmaar en Margaretha Wouterszdochter: proces met de kinderen van Jacob Willemsz met wie Margaretha hertrouwd was

Adriaen Cornelisz | 1554~-1563

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl I dossier 68/bis 2
Voornamenindex

Adriaen Cornelisz, kanunnik te Tholen