11829 resultaten

Jacob Ensis | 1373-1374

Rek Rentmeester Kennemerland
Voornamenindex

Jacob Ensis: de tienden van Luttekebroec 14 £ 5sc, de stalen die der monniken waren 5 £ 5sc (816 fol 20v, 23); 1374-1375: de tienden van Enchusen 57 £ 10sc, van Bovenkerspel 25 £, de gancael en sciptollen te Enchusen 26 £ (818 fol 10, 11); 1375-1376: die stalen die der monneken waren 46sc (819 fol 11); 1379: de gancael en sciptollen tot Enchusen 15£, de stalen die der moneken waren 50sc (821 fol 13v); 1380: idem 15£ en 50sc (822 fol 11); 1389-1390: afterstal van de tienden van Bovenkerspel 17£ 12sc (828 fol 5v)

Jacob Dircsz | 1446-1447

Rek Rentmeester Kennemerland
Voornamenindex

Jacob Dircsz: de Elster tienden op Wieringen voor 22 £ 10sc, de tienden van de noordzijde van den Westenlande voor 25 £ 5sc (877 fol 6v); 1447-1448: idem 26 £ (878 fol 7v); 1448-1449: de Elstertiende om 31 £ (879 fol 6v); 1450-1451: de Westmolger tienden op Wieringen om 20£, de Noort Stroeder tienden om 35£, de Cliever tienden om 34£ (881 fol 7); 1452-1453: de Clievertiende op Wieringen 23£ (883 fol 7); 1453-1454: de noordzijde van der Westerlandertienden om 9 £ (884 fol 8v)

Jacob Dircsz | 1380

Rek Rentmeester Kennemerland
Voornamenindex

Copkin Dircsz: die waghe tot Horn 44 £, Jacob Dircsz van een besterfte tot Medemblic 16 £ (822 fol 11v, 12v); 1384-1385: Jacob Dircsz, afterstal van die swaen tot Medenbliec 50sc (826 fol 7v); 1389-1390: afterstal van de tienden van Scellinchoute 10 £ 18sc 10d (828 fol 5v); 1393-1394: Coppkijn Dircsz van swanen in Veenhopscogge 30sc (829 fol 11)

Jacob Dircsz | 1382

Rek Rentmeester Kennemerland
Voornamenindex

Copkin Dircsz: de tienden van Lutkedrecht 20sc (823 fol 11); 1383: Copkyn Dircsz, de tienden van Wydenesse 7 £ 15sc, van Oosterblocweer 7 £ 10sc (824 fol 9), (fol 11) Jacob Dircsz: die swaen van den baljuwscip van Medemblic 18 £; 1383-1384: Jacob Dircsz, die swaen tot Medemblic 50sc; 1385-1386: die wissel tot Horne 126£, van swanen in den Veenhopscogge 3£ (827 fol 19v, 21)

Jacob Doeding | 1383-1384

Rek Rentmeester Kennemerland
Voornamenindex

Jacob Doedinc: de tienden van Benningebroec 6 £ (825 fol 16); 1384-1385: afterstal van deze tienden 8 £ 11sc 6d (826 fol 5v), (fol 16v) Jacob Doedenz: de tienden van Berchout 10 £ 15sc; 1385-1386: van swanen in Houtwoudercogge 3 £ 5sc (827 fol 21); 1389-1390: Jacob Dodenz, de tienden van Oude Nydorp 11£, van de zuidzijde van den Westenlande 44£ (828 fol 16v, 17v)

Jacob Doeding | 1401

Rek Rentmeester Kennemerland
Voornamenindex

Jacob Doedinc: de tienden van Lammerscaech en Abbenkerc 8 £, van een erfnisse in Sybenkerspel van een armen wive die om broet ghinc die een bastert was 30sc (831 fol 9, 11v); 1403-1404: de tienden van Sybenkerspel 9 £ (834 fol 9); 1406: de tienden van Watweije 3£, van Nuwe- en Oudeboxwoude 13£ 10sc (837 fol 7v); 1414: van een besterfte in Westerblocweer bi dode Griete Ziverts alsoe Jacob Doedenz, hoir zone in Oist Vrieslant woonde, doe si oflivich wart, 8£ (844 fol 7v)

Jacob Gherytsz | 1480-1481

Rek Rentmeester Kennemerland
Voornamenindex

Jacob Gherytsz: de zant- en smaltienden te Castricum voor 17 £ 13sc 6d (911 fol 21v)

Jacob Gherytsz | 1439-1440

Rek Rentmeester Kennemerland
Voornamenindex

Jacob Gherytsz: de tienden van Nuwe Nydorp 32 £ 8sc (870 fol 5v); 1449-1450: van besprek van de tienden van Nyedorp 13 £ 10sc (880 fol 17); 1450-1451: de tienden van Nye Nydorp 28 £ 19sc 1d (881 fol 5); 1453-1454: van idem 6 £ 8sc 1d (884 fol 6v); 1457-1458: de tienden van Zuyt Scherwoude 36sc (888 fol 7)

Jacob Gherytsz | 1469-1470

Rek Rentmeester Kennemerland
Voornamenindex

Jacob Gherytsz: ontvangt 83 £ 6sc 8d die wijlen Pieter Willemsz op het schoutambacht van Westzaan en Crommenie geleend had, oorspronkelijk groot 200 rijders (in Rek Rentmeester Generaal, eindigend 1446-02-07 fol 40), daarna overgedragen aan nu wijlen Jacob Matheusz, en nu in handen van Jacob Gherytsz, als getrouwd met de broedersdochter van Jacob Matheusz (901 fol 32); 1470-1471: ontvangen na afstand door zijn broer Pieter Gherytsz het schoutambacht van Westzaan en Crommenie, voor 31£ per jaar (902 fol 23v); (fol 30v) dezelfde post als in de vorige rekening op fol 32, Jacob Gherytsz heet hier: Jacob Gherytsz sone Gheryt Jansz, taelman wonende in den Hage

Jacob Gherytsz | 1471-1472

Rek Rentmeester Kennemerland
Voornamenindex

Jacob Gherytsz: van het schoutambacht van Westzaan en Crommenie 31 £, bij overdracht van zijn broer Pieter Gherytsz (903 fol 26v), (fol 33v) Jacob Gherytsz ontvangt 83 £ 6sc 8d terug; 1472-1473: het schoutambacht voor 31 £ (904 fol 28); 1473-1474: laatste jaar van zijn pacht, 31£ (905 fol 26v)