11829 resultaten

Adriaen Cornelisz | 1555-09-26

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl VII dossier 699/2-2
Voornamenindex

poorters van Zierikzee, o.a. Adriaen Cornelisz wagemaker, Jan Heynricsz, consigneren eventueel te betalen tolrecht tbv de tollenaar te Gorinchem

Adriaen Cornelisz | 1614~

Protocol Schoten, Haarlemmerliede en Akendam fol 125
Voornamenindex

Thijs Jacobsz en Thijs Cornelisz, mede namens zijn broer Gerrit Cornelisz en 2 zusters, aan Adriaan en Jan Cornelisz, 5 hont en 20 roeden weiland met ⅕ van het huis daarop. Het woonhuis moet mei 1614 afgebroken zijn; het land ligt gemeen met 4 morgen 1 hont van Cornelis Dircsz, nabij het Leprooshuis; belast met 3 braspenning erfpacht

Adriaen Dircsz | 1481-1490

Balen: Dordrecht p 298-300
Voornamenindex

Raad van Dordrecht: Adriaen Dirksz

Adriaen Dircsz | 1483-1484

Thesauriersrekening Haarlem
Voornamenindex

Adriaen Dircsz, van Heemstede, 100e penning, vermogen 200 R gld

Adriaen Dircsz | 1484-1517

Bruinvis: Alkmaar p 16, 22, Regering van Alkmaar tot 1795 p 4
Voornamenindex

schepen of burgemeester van Alkmaar: Ariaen Dirksz; 1516~: fungeert Adriaen Dircsz als onder-schout van Alkmaar voor heer Joost van Borsselen, de pachter

Adriaen Dircsz | 1509, 1518

V.R.O.A. 1920 dl I p 712/Arch Stolwijk Inv 569
Voornamenindex

schout van Stolwijk: Adriaen Dircsz, zijn zegel: 5 puntige ster, in de punt vergezeld van 3 (2,1) horizontale turven

Adriaen Dircsz | 1517

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl III dossier 264
Voornamenindex

Adriaen Dircsz, substituut van de heer van Schagen, die schout van Alkmaar was

Adriaen Dircsz | 1552-1560

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl VI dossier 523
Voornamenindex

Joris Jansz, oom van Adriaen Dircsz, priester, te Delft, treed op voor hem en Gerrit Dircsz den Harst, schout van het Hof van Delft, executeur testamentair van Maritgen van Dyck en haar dochter Neeltgen van Dyck Willemsdochter, bagijn te Delft, proces; 1557-10-12: Adriaen benoemd tot executeur iplv zijn overleden oom Joris Jansz; mr Adriaen Willemsz, proost van het Leprooshuis buiten Delft; 1551-12-15: tot executeur benoemd in het testament van Neeltgen van Dyck Willemsdochter, bagijn te Delft (1552-02-11)

op een andere plaats heet mr Adriaen Willemsz mr Arent Willemsz

Adriaen Dircsz | 1584, 1585

Balen: Dordrecht p 325
Voornamenindex

schepen van Dordrecht: Adriaan Dircsz

Adriaen Elyasz | 1426-1437

Bortet: Delft p 107, 108
Voornamenindex

schepen van Delft: Adriaen Elyasz