42 resultaten

Bloemensteyn, van | 1355-1356

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

heer Jan van Bloemensteyn: van 1354 van de tienden van Vroenrecleilant 20 £ (802 fol 9v); (fol 12) betaalt van 1 hoed gerst op de tienden 48sc; (fol 27v) afterstal van 1354 van de tienden van Vroenrecleilant 20 £ 10sc

Bloemensteyn, van | 1381~

Ons Voorgeslacht 06-1986 p 531, 511
Achternamenindex

leen van Vianen: een viertel land in Boeikop in heer Arnouts gerecht, belend boven en beneden: Hendrik van Bloemenstein; 1392-01-15: Lubbert Bollenz, burger te Utrecht, beleend met een hoeve land te Boeikop, belend boven: Gerrit van Zeist, beneden: Henric van BLoemenstein; 1399-09-19: Lodewijk de Waal Lubbertsz, neef van de leenheer; 1422-05-04: overdrecht door Lodewijk de Waal aan Gysbert van Nyenrode

Bloemensteyn, van | 1395-05-21

Ons Voorgeslacht 04-1986 p 323
Achternamenindex

leen van de hofstede Bloemensteyn: een acker in Honswyc, genaamd Snelacker, strekkende van de Snel tot aan de Lek, belend boven: Willem die Heelt, beneden: Machteld Huberts en kinderen; Zweder van Bloemensteyn draagt de manschap van Wendelmoed gehuwd met Zweder de bastaard van Bloemensteyn over aan de heer van Culemborg; 1395~: Wendelmoed, dochter van Hendrik Jacobsz, gehuwd Sweder de bastaard van Bloemensteyn; 14..: belend Jan Willemsz [= Jan Heelt Willemsz ?] gehuwd met Wendelmoed

Bloemensteyn, van | 1395-05-21

Ons Voorgeslacht 04-1986 p 320, 321
Achternamenindex

leen van de hofstede Bloemensteyn: I A en B) Zweder van Bloemensteyn, ridder, draagt de manschap van Zweder bastaard van Bloemensteyn en diens zusters Machteld en Agnes over aan de heer van Culemborg; 1A) 1395: Henric, dochter van Zweder de bastaard van Bloemensteyn; 1422-10-18: Lambert Dircsz voor zijn vrouw Machteld; 1453-06-24: Machteld gehuwd met Lambert Dircsz; 1458-04-03: Willem Govertsz bij dode van Machteld; 1469-07-24: Willem Goverts draagt het leen over aan Claes Jansz; 1B) 1395: Agnes, dochter van Zweder bastaard van Bloemensteyn met lijftocht van haar vader; 1423-07-27: Zweder Willemsz van Honswyk; 1453-06-24: Lambert Willemsz; 1464-07-17: Willem Govertsz bij dode van zijn zoon Lambert

Bloemensteyn, van | 1391-09-17

Ons Voorgeslacht 06-1986 p 509
Achternamenindex

leen van Vianen: 26 morgen in Boeikop, belend boven: Lubbert Bolle, beneden: Geertruida Beatrijsdochter, beleend Henric van Bloemensteyn; gesplitst in 403A) 1391-09-03: Rudolf Bierman met de bovenste helft en Jan van Delft Govertsz met de nedere helft, bij overdracht door Henric van Bloemenstein, elke helft te lossen met fl 75 Dordr; 1394-01-25: Arnout Hubertsz met 4 morgen beleend bij overdracht door Henric van Bloemensteyn; 1395-03-16: Lambert die Verwer met de 4 morgen beleend bij overdracht door Henric van Bloemensteyn; 1395-03-11: Katharina dochter van Willem van den Hovele, gehuwd met Lambert die Verwer, beleend met 8 morgen bij overdracht door Henric van Bloemensteyn; 1420-02-23: Hildwer gehuwd met Jan van Couden, beleend met het geheel, belend boven: Lodewijk de Waal, beneden: Gysbert van Vianen

Bloemensteyn, van | 1394-04-19

Ons Voorgeslacht 06-1986 p 510
Achternamenindex

leen van Vianen: 14 morgen te Boeikop, belend boven: Henric van den Wiers met no 426), beneden: de Nieuwe weg, beleend Gysbert van Vianen, neef van de leenheer, na overdracht door Henric van Bloemensteyn

Bloemensteyn, van | 1395-05-31

Ons Voorgeslacht 04-1986 p 320, 321
Achternamenindex

leen van de hofstede Bloemensteyn: 13 morgen land met 5 leenmannen te Honswyk: door heer Zweder van Bloemesteyn overgedragen aan Hendrik Hamer voor de heer van Culemborg; heer Zweder wordt beleend met 7 morgen land in Honswijc, strekkende van de wetering tot aan de dijk en de kerk van Tul, en van de dijk in de Lek, belend boven: de kinderen van Herman Goyer, beneden: Dirc van de Weide met erfpacht; de manschap wordt overgeragen aan de heer van Culemborg ook voor zijn zusters Machteld en Agnes; 1395: Hendrik, dochter van Zweder bastaard van Bloemesteyn beleend met de helft (4 morgen) van dit leen, dochter Agnes met de helft van 4 morgen, Zweder baastaard van Bloemesteyn 3 morgen; 14..: Katharina na haar vader; 14..: Machteld na haar zuster; 1423-07-27: Machteld; 1453-12-27: Willem Govertsz voor zijn moeder Machteld van Bloemesteyn

Bloemensteyn, van | 1319-11-09

Van Mieris II p 226
Achternamenindex

Otto van Buren, Zweder van Bloemensteyne, Ghisebrecht van Cats, Jan van Soelmonde, oorkonden dat Ghisebrecht van Cats aan graaf Willem van Holland heeft opgedragen 3 hoeven land in het Rietveld, naast Paveyen kerkchof, belend door het land dat Jan van Culenborch van de heren van St Pieter te Utrecht in pacht heeft

Bloemensteyn, van | 1323-11-08

Van Mieris II p 334
Achternamenindex

Jan, bisschop van Utrecht, stelt dijkgraven en heemraden aan tot bewaring van de Lekdijk

bezegeld: Ghizebrecht van Ysselsteyn, Zweder van Abcoude, Johan van Woudenberch, Steven van Zulen, Evert van Heemstede, ridders; Steven van Zulen, Henric van der Lecke, Hubrecht Sceynke, Zweder van Vianen, Henric van Loenreslote, Eerst van Sterkenborch, Zweder van Bloemensteyne, Wouter van Zulen, Heynric van den Rijn, knapen van den lande van Utrecht

Bloemensteyn, van | 1351-05-23

Van Mieris II p 795/Kemp p 79
Achternamenindex

(1351-06-12) graaf Willem belooft aan zijn helpers: Jan van Arkel, Jan van Egmond, Jan van Waterland, Gerard van Eemskerke, Jan van der Wateringe, Jan die Moolnaer, Jan van Culenborg, Jan van Noordeloos, Geeraerd van Egmonde, Jan van Blommensteyne, Willem van der Wateringen, ridders, Hendrik van Eemskerk Hendriksz, Daniel van Toulousen, knapen, en vele Hollande steden, niets van de goederen of inkomsten van het land te zullen vervreemden