54 resultaten

Loon, van | 1612-03-22

Gedenkw Kerken Noord Brabant II p 195
Achternamenindex

begraven te Tibburg: Huberts a Malsen heer van Tilburg, Goirle, Oisterwyck en Peursum, in zijn kwartieren: oa. Loon van Kyfhoek

Grevenbroek, van | 1586

Taxandria jg 8 p 173
Achternamenindex

schepenakte 's Hertogenbosch: Dirck van Grevenbroeck verkoopt aan Marcelis van Casteren een geldrente die op 1582-12-20 door de schout van Tilburg en Goirle en schepenen en burgemeesters van Tilburg erkend was, ten laste van die heerlijkheid, schuldig te zijn aan zijn vader Raes van Grevenbroek, destijds schout van Venloon [Loon op Zand]

Gageldonk, van | 1253-04, 05

Noordbrabantse Charters p 32, 33, 34
Achternamenindex

Beatrix van Gageldonc en haar man Andreas de Mallant, ridder, schenken hun deel van de tienden van West Tilburg aan de abdij Tongerlo, genoemd: Hugo de Gageldonc, frater meus; ook Sophia van Gageldonck en haar man Gelbertus van Campenhout staan hun aandeel van de tiende van West-Tilburg aan de abdij van Tongerlo; 1253-05: Hugo van Gageldonck, ridder, geeft zijn gedeelte der tiende te Tilburg aan de abdij van Tongerlo, met consent van zijn vrouw Valentia; 1263-05: Godefridus van Cruningen staat zijn aandeel ook af aan de abdij

van Tilburg ?

Blaasveld, van | 1500~1600

Batavia Illustrata bl 976
Achternamenindex

Guido van Blaasvelt x Jenne Ruygrok van de Werve, hieruit: Josina van Blaasvelt x Adriaan van Malsen, heer van Tilburg, 16e eeuw

Back | 1402

Taxandria 1923 p 173
Achternamenindex

Berthout Back, zoon van Jan Bac van Tylborch, Gerard en Jan, broers, zonen van Berthout, aan Gerard zoon van Jan de zoon van Jan Bathenz tbv heer Ghiselbert, de broer van laatstgenoemde Gerard en investitus van Esch, een grondrente uit het goed ten Broecke, gelegen in de parochie van Tilburg tussen het erf van de investitus van Tilburg en dat van de erfgenamen van Willem Reinkens

Grevenbroek, van | 1600

Taxandria jg 8 p 174
Achternamenindex

schepenen van 's Hertogenbosch oorkonden dat Cornelis Jansz van Grevenbroeck (woonde 1588 reeds te Tilburg), zich borg heeft gesteld voor jonker Guido van Malsen heer van Broekhuizen

Arkel, van | 1681-03-02

Taxandria jg 18 p 60
Achternamenindex

mevr Maria Darkels [Isabella van Arckel, dochter van Floris van Arkel] vrouwe van Meliskerke, weduwe van Jan Eykema de Vries heer van Beeckkerk, huwde te Tilburg Adriaen Bernagie

Aubremont, d' | 1582

Batavia Illustrata bl 976
Achternamenindex

Jan d'Aubremont, ridder, van Doornik x Anna van Malsen, ambachtsvrouwe van Peurssen bij Dordrecht, dochter van Hubert heer van Tilburg x 1582 in den Haag met Ottelina van Hargen

Gellicum, van | 1631~

Taxandria jg 49 p 235
Achternamenindex

momboirsrekening van de schout van Tilburg: betaalt aan Dirck Roeloffs van Gellicum, van een jaarlijkse rente van 11 gld, staande op de tiende van Outheusden, bij kwitantie 18 gld

Back | 1384-1385

De Raadt II p 119/Compte St Jean; C.C. B no 17144 fol 176v
Achternamenindex

Arnoldus zoon van Ghiselberti Bac, dictus Arnt Houtappelsz, relève, par la mort de son dit père: domum cum curte et domistadio … apud Berkel, prope Oesterwijc, et quatre hommages sous Tilburg