38 resultaten

Busch | 1490

Bortet: Delft p 307, 236
Achternamenindex

kerkmeester van de Nieuwe Kerk te Delft: Claes Jansz Busch; 1494: omtrent Pasen legt zijn zoon Abraham Claesz de eerste steen voor de nieuwe toren bij de kerk te Delft

Reimerswaal, van | 1365-06-10

Van Mieris III p 177
Achternamenindex

hertog Albrecht beleent heer Boudwijn van Reimerswale en zijn vrouw Kateline, na opdracht, met diens huis, toren, hof en land te Lodijk; na hun dood te komen op hun zoon Claes Kervinc

presentibus dominis de Haemstede, H. de Bersele, G. de Malestede, Arnoldo de Cruninghe, militibus

Vriese, de | 1289-03-20

Arch Dordrecht I p 67/v.d. Bergh II no 659
Achternamenindex

brief van schepenen van Dordrecht waarbij Claes die Vriese belooft het door de stad bezegelde handvest van het erf waar de toren op staat en onder zich heeft, op hun verzoek terug te geven

Vroedenburch | 1293

v.d. Bergh II no 870
Achternamenindex

de regering van Dordrecht verordent dat niemand langs de haven van de vischbrug van Claes Vroedenburch tot de toren toe, die "staet toter kerken", huizen zal mogen timmeren aan de landzijde van de stad

Vredenburg | 1293

Arch Dordrecht I p 69
Achternamenindex

schepenen en raadsmannen van Dordrecht bevelen dat niemand huizen zal zetten aan de landzijde, van Claes Vreedenburg tot de toren van de Grote Kerk toe, en de huizen die er al staan, moeten worden afgebroken

Arkel, van | 1394-01-02

Ned Leeuw jg 1902 p 20
Achternamenindex

Jan van Arkel oorkondt dat Boudewijn van Roden Pietersz hem heeft opgedragen de oude toren die nu ter tijd in Roeden staat met de betimmering en de hofstede binnen de uiterste singelgracht, en dat hij hem daarmee beleend heeft

mannen: Arent van Schoonhoven [lees: Schonauwen] en Otte van der Poort

Arkel, van | 1305

Geld Volksalmanak 1885 p 11
Achternamenindex

"Genealogische aantekeningen op oude geslachten" door A. Schimmelpenninck van der Oye van Nyenbeek. "Heer Wilhelm de Cock van Isendoorn vr Amalia van Arkel des heeren van Isendoorn erfdochter". (Deze aantekeningen zijn geput uit de archieven van de Geld. Toren, de Poll en Ampsen)

Heukelom, van | 1434-03-21

Arch Culemborg regest 963/Afschrift Inv no 1788 fol 42v
Achternamenindex

Johan van Arkel heer tot Hokelem erkent schuldig te zijn aan heer Johan van Gymmenich heer tot Visschel 200 R gld, als onderpand stelt hij een gedeelte van zijn slot van Hokelem, nl de oude zaal met de kleine toren en het gebruik van bruggen, poorten e.d.

glasemaker, de | 1445-1468

Rek Rentmeester Kennemerland 876 fol 20, 877 fol 25, 879 fol 22, 880 fol 22v, 881 fol 22v, 882 fol 21, 883 fol 21v, 884 fol 22v, 885 fol 23, 886 fol 26, 887 fol 27v, 888 fol 27, 889 fol 26v, 890 fol 25, 891 fol 25, 892 fol 23, 893 fol 23, 895 fol 43v, 898 fol 51
Achternamenindex

Wijnrick de glasemaker, te Alkmaar, werkt in die jaren aan het huis te Middelburg: 1445-1446 (876 fol 200 t/m 1464-1465 (895 fol 43v); 1467-1468: (898 fol 51) Winrik Claesz die glasemaker maakt 2 nieuwe raamglazen in de toren van de Middelburg, 4 £

Alemans | 1464

Ons Voorgeslacht 09-1989 p 368
Achternamenindex

grafelijk leen in Rijnland: no 268) Noordwijkerhout, het land Boekhorst met hun toren, de warande ten zuidwesten aan het einde van de heerlijke wildernis op Duinscoten (Doenscoten), gekocht van de erven Willem heer Aelmansz; alle konijnen in de warande waarin hij konijnen bergen mag maken, en alle konijnen in de Vaernkerst