21 resultaten

Custos | 1238-04-11

v.d. Bergh I no 367
Achternamenindex

Baldwinus de Bentheim ruilt "mannen" met de graaf van Holland: Nycholaus Tulle, Gherardus filius Enghelberti, Rodulfus Custos, Bernardus Robertus, Theoderici Boekijn met: Petrus de Reno, Wilhelmus filius Clementis, Wilbrandus filius Aleydis, Gherardus filius Godildis, Rembertus de Boumgairden en Gherardus Rasche

Liesveld, van | 1332-07-11

G.A.U. 368/Reg Bisschopen van Utrecht no 1036 p 398/Arch Stad Utrecht no 173
Achternamenindex

Hertbaren van Liesvelt belooft de stad Utrecht geen schade te doen uit zijn huis te Tulle, waarmee Jan van Diest, bisschop van Utrecht hem heeft beleend, in de oorlog, die zij en de bisschop voeren tegen Willem van Duvenvoorde en Henric van der Lecke

Rechteren, van | 1438-09-29

Van Mieris Vervolg p 9/Perk Reg Philippus A
Achternamenindex

Sweder van Rechteren heer van Voorst en Keppel erft van zijn moeder Kunigonda van Asperen [van Polanen] de stad Asperen met de hoge en lage heerlijkheid, het huis te Wadenburg en draagt dit over aan Arend Piek van Beest; Sweder ontvangt de heerlijkheid van Tulle en 't Waal van hertog Philips in leen

Blochoven, van | 1410~

Leenregister Culemborg fol 4
Achternamenindex

leenregister Culemborg: - Gerijt Hamer 5 ½ morgen land tot Honswijc in het gerecht Culemborg, belend boven: Jan van Blochoven, beneden: Willem Dircsz; - Huge Hamer 3 morgen tot Honswijk, belend boven: Jan Geryt Jansz.z. met land van jvr Lysbeth van Blockhoven, van de Mijddelwech aan den dyck toe en buitendijks die paepliche provende en de kerk van Tulle, beneden: Gerijt Hol

Culemborg, van | 1331-04-02

Van Mieris II bl 514
Achternamenindex

graaf Willem heeft aan Zweder van Vianen en Hubrecht van Schencke verkocht: al de heerlijkheden van den Goye, Hagesteyn, dat is te verstaan Gaspaarde, Everdingen, Golberdingen, Tulle, t Waal, Honswyck, Jaarsfelt, zoals jvr Margriete uyten Goye van hem hield en hem van haar aangekomen zijn, behalve het huis te Goye, het gerecht te Houten en ten Goye

Vianen, van | 1394-01-20

Codex Dipl Neerl 2e Serie dl 2 p 231
Achternamenindex

Henric heer van Vianen, Goye en van der Ameyde beleent zijn broer Johan van Vianen met: - de helft van de tienden gelegen ten Wale te Tulle en Honswijc, zoals hun ouders hadden, - een weert te Achthoeven, geheten Jaersvelderweert, belend boven: de heer van Arkel, - 8 morgen die van Abrioen uten Goye waren, belend boven: heer Huge van Henevliet, beneden: Lubbert Bolle, - 4 morgen in de Gheer, belend boven: Zweder Hubertsz van Scalunen, beneden: hij zelf

Asperen, van | 1404

R.A.H. Coll Aanw 96 fol 64
Achternamenindex

Otto van Asperen heer van Voorst en Keppel: 1. de poort tot Asperen met hoog en laag gerecht; 2. tolvrijheid voor Asperen; 3. het huis tot Asperen, geheten Wadenburch; 4. een steenhuis in de Lingen geheten Linghensteijn, aan de oostzijde van Asperen; 5. een huis daarnaast gelegen aan de zijde van Ackoy met de hofstad en 5 morgen land uiterdijk; 6. de heerlijkheid Tulle en van den Wale hoog en laag; 7. dat beijde die voirborcht tot Asperen, de boomgaart tot Asperen after t huijs den Start, den werff after t huijs gelegen; 8. een stuk erf geheten de Sciltcamp, groot 18 morgen en de Gherstcamp, groot 7 morgen

Asperen, van | 1390~

R.A.H. Coll Aanw 91 fol 38v (209, 412?)
Achternamenindex

heer Otto van Asperen: 1. de borch van Asperen, die men heet Wadenborgh, binnen haar grachten; 2. de stede tot Asperen; 3. de heerlijkheid Asperen, als zij daaromtrent gelegen is, uitgeseyt dat Blocklandt; 4. een deel tiende op Asperenvelt; 5. tolvrijheid voor die van Asperen in al s graven land; 6. dat thoeruken dat men hiet Hagestein [Coll Aanw 92 fol 61 leest hier: Lingestein] mitten werve van Swanendael; 7. de heerlijkheid Tulle en van den Wale, hoge en laag gerecht; 8. het veer tot Asperen en de visserij in de Linge; 9. ⅙ van de visserij in de heerlijkheid Ackoy, en aan deze heerlijkheid heeft de heer van Asperen zijn lijftocht; 10. de tiende omtrent Oudewater

Baers | 1410~

Leenregister Culemborg fol 28, fol 60v, fol 81
Achternamenindex

leenregister Culemborg: - Heinric Pawe 4 morgen op Sidervelt, belend boven en beneden de heren van Vyanen. (Latere aantekening: - Aernt van Everdingen 4 morgen op Zydervelt, belend boven: Loef van Ruwele met land dat hij in erfpacht heeft, beneden: Dirc Baers van Tulle en Willem Daensz kinderen); - Heymerick Bars (later: juffr Bate Heymerick Barsdochter) 2 morgen tot Urxsoije, belend boven: Arnt van Zulen met leen van Culemborg, beneden: die gemeynde van Lopick; - 2 morgen op Outena in het gerecht van Walraven van Eckoye, belend boven: Arnt van Everdingen, beneden het goedshuis tot Everdingen. (- Henrick die Ruever van Zulen Arntsz heeft dit erf ontvangen zoals Heymerick Baers en zijn moeder Bate gehouden hebben); - Arnt van Zulen 4 morgen tot Urxsoije, belend boven: Guedert Vredericksz en beneden: Heymerick Bars met leen van Culemborg; - Alart van den Wale dat zijn broeder Jan van de Wale opdroeg ½ van 9 morgen waarvan de andere helft aan Wolter Kovoet van Bonendael toebehoort, in den heerscap van der Goye. o.a. 1 acker: boven Elyaes van Werconden en beneden Michiel Baersz

Everdingen, van | 1410~

Leenregister Culemborg fol 13v, 14, 18, 20v, 36v, 47
Achternamenindex

leenregister Culemborg: - 4 morgen op Pariservelt, belend boven: de vrouw van Steven Willems van der Woert met leen van Culemborg, beneden: Wessel van Everdinghen en Henric van Mauderic (laatste naam doorgehaald) (fol 13v); - Wessel van Everdingen (doorgehaald en vervangen door Splinter van Everdingen) 1 viertel land tot Scalcwijc in Lam Grisencamp op Blochovervelt, belend boven: Oede Lukens met haar kinderen, beneden: Jan van Blochoven heer Willemsz; - 1 morgen in dezelfde camp, belend boven: Jan van Blochoven en beneden: Oede Ludekensz met haar kinderen (fol 14); - Aernt van Everdingen 4 morgen op Zydervelt, belend boven: Loef van Ruwele met erfpacht en beneden: Dirc Baers van Tulle en Willem Daemsz kinderen (fol 18); later ingeschreven: Kerstans Hijmericsz 2 ½ morgen in de Rijnweer, van de bandijk aan de Rijndijk, belend boven: Wessels kinderen van Everdingen, beneden: Henric Buddinc van Attevelt (fol 20v); - Wouter die bastaard van Culemborg 4 morgen op Pariservelt, belend boven: jvr de vrouw van Steven Willems van der Woerde, beneden: Heinric van Mauderic en Wessel van Everdingen (fol 36v); - de broer van Ghijsbert Heijnrichs [van Schalkwijk] heeft een halve hoeve naast Willem van Everdingen ontvangen (fol 47)