20 resultaten

Bronkhorst, van | 1376-02-03

Ned Leeuw jg 1915 p 359/Archiv Kloster Gross Burlo no 204
Achternamenindex

Willem van Bronchorst draagt aan het klooster Burlo op het goed Beyerinck in het kerspel Velen en buurschap Hoenvelen

Kaymay | 1406-04-26

Rechtspraak Graaf van Holland II p 261
Achternamenindex

onderzoek te Alkmaar over de onlusten aldaar, waardoor velen voortvluchtig waren, o.a. Gheryt Kaymay en zijn knecht Dirc Huge

Cuser | 1406-04-26

Rechtspraak Graaf van Holland II p 261
Achternamenindex

onderzoek te Alkmaar naar de onlusten aldaar, ter oorzake waarvan velen voortvluchtig waren: o.a. Jan Simon Kuysersz en Simon Simon Kuysersz

Torenburch, van | 1406-04-26

Rechtspraak Graaf van Holland III p 261
Achternamenindex

onderzoek te Alkmaar over de onlusten aldaar, waardoor velen voortvluchtig waren o.a. Heynric van Thorenburch en Heynric van Thorenburch de bastaard

Pruyssen, van | 1406-04-26

Rechtspraak Graaf van Holland II p 261
Achternamenindex

onderzoek te Alkmaar over de onlusten aldaar, waardoor velen voortvluchtig waren: o.a. Gerrit Jansz van Prusen, zijn zoons Aernt en Jan en Willam zoonszoon

Limburg, van | 1681-09-28

De Raadt III p 25
Achternamenindex

genoemd in een verklaring van Johan Willem baron de Nesselrode over Marie Isabelle comtesse de Velen et à Megen, o.a. Sophie Elisabeth comtesse de Limburg, Bronkhorst et Stirum

Bal | 1406-04-26

Rechtspraak v.d. Graaf van Holland II p 261
Achternamenindex

onderzoek te Alkmaar over de onlusten aldaar, waardoor velen voortvluchtig waren: o.a. Jan en Andries Bal; 1406-06-13: beiden geleide; 1407-01-03: Jan vergiffenis; 1408-01-02: Jan Bal belooft in den Haag te komen; idem 1409-08-15; 1406-07-13: geleide (09-01 en 10-12); 1406-12-05: Andries vergiffenis

Loys | 1406-04-26

Rechtspraak Graaf van Holland II p 261, 241
Achternamenindex

onderzoek te Alkmaar over de onlusten aldaar waardoor velen voortvluchtig waren: o.a. Pieter Loys Willemsz en Jan Loys die met vele andren op het huis te Ryneghem gevlucht waren; 1409-02-04: uitspraak over de doodslag door Willem van Adrichem, Claes van Adrichem en Pieter Loys gepleegd op Wouter Woutersz en Clais Woutersz, de zoen zal 900 Vr cronen kosten

Adrichem, van | 1406-04-26

Rechtspraak Graaf van Holland II p 261
Achternamenindex

onderzoek te Alkmaar over de onlusten aldaar, waardoor velen voortvluchtig waren, o.a. Clais van Adrichem en Willem van Adrichem die met vele anderen op het huis te Ryneghem gevlucht waren en "die met dadinge of gingen in ons liefs heren handen van Holland van live ende van goede"; op 28 mei daarop volgend worden Willem van Adrichem en zijn zoon Claes in een boete van 40 en 75 nobels verwezen

Wilde, de | 1400-11-26

R.A.H. Coll Aanw 67 fol 133v/Memoriale B.M. fol 99
Achternamenindex

vergadert de Raad van de hertog in den Hage en hoorde "die waerheyt die here Ghysken van Diepenburch [Raad] tot Huesden beseten hadde over Claes Spierinc Jansz c.s roerende van sulken geruchte ende opsette als binnen Huesden gemaect was van enen man die heer Jan van Cronenburch had doen begraven ende weder opgegraven wordt"; de Raad oordeelt dat Claes c.s. hierin "geen brueke en hadden"; velen uit Heusden, o.a. Melys die Wilde, beloven dat "sij om der saken wille voirs. ende van alles dat dairof roeren mach nimmer meer misdoen noch doen misdoen en sullen"