Bedoelde u soms?
ilpendamme

43 resultaten

Ilpendam, van | 1502-10-27

R.A.H. 111 Noorholland fol 171v/Reg Archidux fol 39v
Achternamenindex

leenmannen oorkonden dat mr Philips Ruygrock van den Werve Vranckenz heeft opgedragen tbv Pieter van Ylpendamme de helft van 5 morgen en 1 hont land in het ambacht van Rijswijk, samen met het kapittel van den Hage en het klooster van Koningsveld; belening door de hertog: 1502-11-22, tot een onversterfelijk leen

Ilpendam, van | 1461-12-12

Ons Voorgeslacht jg 1983 p 277, jg 1970 p 108
Achternamenindex

Jooste, dochter van Jan van Ilpendam, gehuwd met Dirc Poes Zybrands, secretaris, beleend met allerlei stukken land, na opdracht uit eigen, in ruil voor "het Boterland" te Catwoude

Ilpendam, van | 1481-1482

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Pieter Jansz van Ilpendam, baljuw van Bergen, ontlast de pachter die de biertollen te Bergen gepacht had van de rentmeester van Kennemerland van zijn pacht, ten nadele van deze rentmeester (912 fol 14); 1482-1483: hij belet de rentmeester deze biertollen te verpachten (913 fol 13); 1489-1490: (920 fol 12v) baljuw van Bergen; 1480-1481: ( 911 fol 40) idem

Ilpendam, van | 1501

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland no 181 schrifturen/Geextend Sent Grote Raad 1966 p 465, 371
Achternamenindex

Pieter Jansz, uit Ilpendam, en andere bezitters van Vroonlanden bij Charlois contra schout en gezworenen van Charlois, beroep tegen vonnis van het Hof van Holland. Bij het bedijken in 1460 van de Vroonlanden van eisers werd vrijstelling verleend van polder-, dijk- en waterlasten. Deze vrijstelling geldt niet voor ruitergeld en andere gewone bede; 1502-08-12: vonnis, beroep ongegrond verklaard

Ilpendam, van | 1528-04-25

Grote Raad Mechelen EA dl III dossier 274G/5
Achternamenindex

mr Jacob van Ilpendam, priester, procureur voor de bewoners van Heemstede

Ilpendam, van | 1538-02~

G.A.HaarlemTransport Reg 76/19 los inliggend tussen fol 47v en 48, zonder datum
Achternamenindex

mr Jacob van Ilpendam, pastoor van Wormer, aan mr Gerrit Harmensz Ramp, huis en erf in de St Jansstraat, belend: mr Ghysbert Coedyck en Frederik Deyman, ter ander: Volckert de scilder, achter strekkende en uitgaande in de Scoolstege; al vrij, zonder huur, koopsom 385 Kar gld

Haarlem

Ilpendam, van | 1450

Kerkelijke Rek Haarlem I (9°)
Achternamenindex

kerkmeester te Haarlem: Dirc Pietersz van Ilpendam

Ilpendam, van | 1518

Kerkelijke Rek Haarlem fol 16
Achternamenindex

schout van Heemstede: Pether Dircsz van Ylpendam

Rijser | 1674-03-24

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Purmerend, Quote Ilpendam: verschijndag 1675-06-01, Dirck Symonsz Ryser, fl 500 - fl 20

Pieter Jansz | 1502-08-12

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl II dossier 181
Voornamenindex

Pieter Jansz, uit Ilpendam, bezit Vroonlanden in het ambacht van Charlois, sententie