Bedoelde u soms?
tack | taeij | taije | taks | taye | thin | tijd | tijt | traj | trip | tris | tuijl

7 resultaten

Taij | 1598-04-15

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv no 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Monickendam: verschijndag 04-19, Jan Jacobsz voor Simon Taij, fl 100 - fl 4, afgelost 1758-01-25

Taij | 1431-1432

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Reyntgen Taij: camerlinc van de vrouwe van Holland, krijgt de tienden te Twisch (862 fol 3v); 1430-1431 (861) idem; 1432-1433: (863 fol 5v) Reyntgen Taij, de tienden van Twisch, (fol 8) de gruit te Alkmaar, waarvan de hertog 15 cronen per jaar ontving, heeft Reyntgen camerlinc, ten eigen; 1434: (864 fol 5, 8) dezelfde post; 1435: (865 fol 5) de tienden van Twisch en de visserij van Bennemeer in West Friesland, voor zijn leven (1430-09-18), (fol 80 de gruit te Alkmaar; 1435-1436(fol 8v), 1436-1437 (fol 5): dezelfde post; (fol 8) de gruit te Alkmaar, 15 cronen per jaar, door gravin Jacoba in leen gegeven voor zijn leven (1428-12-08); 1437-1438: (868 fol 5 en 7) de tienden van Twisch, en gruit te Alkmaar; 1438-1439: (869 fol 5, 8v) tiende van Twisch, visserij van Bennemeer en gruit te Alkmaar

Taij | 1439-1454

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

1439-1440 (870 fol 6v, 10v): de tienden van Twisch en de visserij van Bennemeer, zijn gegeven Reyntgen Tay, camerling van vrouwe Jacob, voor zijn leven en de gruit te Alkmaar; in de volgende jaren dezelfde posten tot en met 1453-1454 (884 fol 7v, 12v); 1454-1455: (885 fol 6v) stierf Reyner voorschreven op 1455-02-09

Taij~ | 1374-1375

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Reijner Toijn (Taij, Coijn ?): 12 want te Vronen 3 £ 6sc (818 fol 6)

Taij | 1414

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Copken Taij of oude Jan Heynenz, afterstal van 1413 van Vroonland (Rippenland) 3 £ 10 sc (844 fol 18v); 1415: (845 fol 18) afterstal van 1414 van de tienden van Oudkerspel 3 £ 3sc 4d; 1416: (846 fol 17) afterstal van 1415 voor Pouwels Gabkenz, 30 sc; 1413: (843 fol 14) afterstal van 1404 van Bouden Aetserts wegen 10£; 1414: (844 fol 17v) afterstal van 1412 van Payensidewinde 41sc 7d, van de biertollen op de Coedyck afterstal van 1412, 35sc; 1422-1423: (852 fol 11) afterstal van Vroonland van 1419 en 1420, 10£ 19sc

1561-09-09 |

Inv Arch Delftse Statenkloosters p 548 regesten 405, 406/Carthuizers buiten Delft
Jaartallenindex

vier arbiters doen uitspraak in een geschil tussen de Carthuizers buiten Delft en Pier Piersz Taij, hun pachter, aangaande een huis en erf staande op de kloostergrond, in dien zin dat het huis eigendom van het klooster blijft, dat daarvoor aan Pier een vergoeding van 33£ 10 schell Vls zal betalen. De prior der Katusers en Per Taij komen t.o.v. arbieters overeen dat het geschil tussen hen vereffend zal zijn, wanneer Pier de eerstvolgende drie Kerstmissen achtereenvolgens 4£, 4£ en 3£ Vls betalen zal

1561-09-09~ |

Inv Arch Delftse Statenkloosters p 548 regesten 407/Carthuizers buiten Delft
Jaartallenindex

de prior van de Carthuizers buiten Delft verhuurt t.o.v. arbiters, aan Aerdt Adriaensz in de Oude Tonge de woning en erf die Pier Taij vóór hem in huur had. Voor de tijd van 7 jaar. Met de handtekeningen van arbiters en partijen