Bedoelde u soms?
tabel | taden | taers | taets | tafel | tante | tapper | tatter | titel | toter | trier | tuer

9 resultaten

Tater | 1290-12-11

v.d. Bergh II no 754
Achternamenindex

zoen over de doodslag op Claas Oem gepleegd: Henric Tater 40 £ Holl "van sire leemte", Martiin 30 £, Hughe Pawelsbroeder 15 £, Blancart 10 £

borgen: Wolbrant, Gillis heer Vredericsz van de Ryedike, Heineman Suus

Tater | 1413-1422

Balen: Dordrecht p 284-286, 295
Achternamenindex

schepen, Raad van Dordrecht: Meus Tater Jansz (1413-12-29); 1472: Jan Tater heer Meusz, Raad in Dordrecht stierf, in zijn plaats kwam Adriaen Fyck

Tater | 1428-1429

Thesauriersrekening Haarlem
Achternamenindex

Lysbeth Jan Tatersdochter koopt op 1428-09-17 een lijfrente op Haarlem van 6 Phil scilde per jaar voor 60 £ 9sc, Dordrecht (fol 41v); 1430: (184 fol 90v) Lysbeth Jan Tarthersdochter ontvangt ½ jaar rente 3 £ 14sc 8d; 1440: (195 fol 69) Lysbeth Jan Tachersdochter ontvangt ½ jaar rente 2£ 16sc

Tater | 1428-1429

Thesauriersrekening Haarlem
Achternamenindex

1428-09-17 kopen Maritgen Heynric Tatersdochter en haar zoon Adriaen Jansz een lijfrente van 6 Wilh scilde op Haarlem voor 86 £ 14sc (fol 54); 1431-1432: (fol 44v) rente 3 £ 16sc; 1432-1433: (fol 33v) Lysbet Jan Tartersdochter 3 Ph sc, maakt 3£ 16sc; 1433-1434: (fol 24v) Lysbeth 3£ 16sc; 1434: (188 fol 22v) Lysbeth Jan Tathersdochter 3 Phil scilde, maakt 3£ 18sc; 1435-1436: (189 fol 59) rente 2£ 16sc; 1442-1443: (fol 60) haar rente 6£

Tater | 1433-1434

Thesauriersrekening Haarlem
Achternamenindex

Maritgen Heynric Tatersdochter vrouw van Jan Braec Jansz, Dordrecht, haar rente op Haarlem 5 £ (fol 24v); 1434: (188 fol 19v) met haar zoon Adriaen 5 £ 2sc; 1435-1436: (189 fol 54v) met haar zoon Adriaen 3 £ 14 sc 7 ½ d; 1442-1443: (fol 58) Adriaen Jansz, van 2 termijnen, 6 Wilh scilt, maakt 8£ 8sc

Fijck | 1472

Balen: Dordrecht p 275
Achternamenindex

Raad in Dordrecht: Adriaan Fyck, kwam in plaats van wijlen Jan Tater heer Meusz

Riedyk, van | 1290-12-11

v.d. Bergh II no 754
Achternamenindex

graaf Floris V regelt de voorwaarden van de zoen over de doodslag op Claes Oem en de verwondingen van enkele anderen: - Henric Tater 40 £ "van sire leemte", - Martiin 30 £, - Hughe Pawelsbroder 15 £, - Blancart 10 £

borgen: Wolbrand, Gillis heer Vredericsz van den Ryedike, Heineman Suus

Suijs | 1290-12-11

v.d. Bergh II no 754
Achternamenindex

graaf Floris V regelt de voorwaarden van de zoen over de doodslag op Claas Oem en de verwondingen van anderen, totaal 350 £ Holl: - Coppart Suus 8 £ voor zijn verwondingen, Didderic Rysaris broeder 2 ½ £, Henric Tater 40 £, Mariin, 30 £, Hughe Pawels broeder 15£, Blancart 10£

borgen: Wolbrant, Gillis heer Vredericsz van de Ryedike, Heineman Suus

Keijser, de | 1290-12-11

v.d. Bergh II no 754
Achternamenindex

graaf Floris regelt de voorwaarden van de zoen over de doodslag op Claas Oem en de verwondingen aan enige anderen: niet inbegrepen in de zoen is Pauwels heer Thylemansz, maar Thyleman Thylemansz, Willem Stovenackenz, Heine Diddericsz, Arnout Massez, Willekin Arnoutsz en Thyleman Peters Keysersz zullen varen naar onze vrouwen te Rotsemadoen [bedevaart] voor de ziel van Clais Oem, eer zij binnen onzen lande komen en dat bewijzen met goede oorkonden dat zij daar geweest zijn; verder genoemd: Henric Tater (40 £), Martiin 30£, Hughe Pauwels broer 15£, Blancart 10£

borgen: Jan de Keyser, Peter de Keyser, Peter heer Thylemansz [van Striene], Martiin heer Thyleman Oemsz, Thyleman die Vriese veren Aghetenz, Gisebrechtsz heer Petersz, Gillis Woutersz van den Windase, minnebroeder, Gherart van Dovere, Thyleman Fyrenbais, Daniel Firenbais, Jan en Ghene die Smeker, Willem van (Doornen ?) Binnen: alse ute te reikene die zoen van des vaders weghen; borgen moederswegen: Willem Hugemansz, Gherart van Wieldrecht, Gilis van Wendelnesse, Jan van Tolhusen; verdere borgen: Wolbrant, Gillis heer Vredericsz van Rijedike, Heineman Suus