Bedoelde u soms?
taelman | thielman | tielaman | tieleman | tielmans | tileman | tyelman

232 resultaten

Tielman | 1613

Navorscher jg 1890 p 584
Achternamenindex

schepen van 's Hertogenbosch: Tielman Tielmans Jansz, zegel gedeeld: rechts omgewende leeuw, links drie krukken of T's

Tielman | 1638

De Raadt IV p 27
Achternamenindex

schepen van 's Hertogenbosch: Gerard Tielmans

Tielman Jansz | 1340

Balen: Dordrecht p 273
Voornamenindex

schepen van Dordrecht: Tielman Jansz

Tielman Jansz | 1340

Balen: Dordrecht p 273
Voornamenindex

schepen van Dordrecht: mr Tielman heer Jansz

Tielman | 1558-11-09

Bortet: Delft p 332
Voornamenindex

Tielman bij die wage, gasthuismeester van het nieuwe gasthuis te Delft

Ratingen, van | 1394-1414

Balen: Dordrecht p 280-284
Achternamenindex

Raad, schepen van Dordrecht: Tielman van Ratingen Hugemansz (Humansz); 1407: Tielman van Ratingen heer Herman Vinkenz; 1414: Tielman van Ratingen heer Human Vinkenz

Rode | 1404-1433

Balen: Dordrecht p 282, 285, 286, 288
Achternamenindex

Raad, schepen in Dordrecht: Tielman Jacobs Rodenz of Tielman die Rode Jacobsz

1533-08-03 |

R.A.H. Coll Aanw 118 Caput Z.H. fol 223, 223v
Jaartallenindex

Karel beleent Tielman Moll Jorisz na dode van zijn broeder heer Wouter Moll Jorisz met een schrootambacht en zoutmaat binnen der stede van Dordrecht, te houden tot een erfleen, behoudens de lijftocht van zijn moeder jvr Elisabeth van Amerongen hieraan. Eodem die compareerde voor den leenhove Tielman Moll Jorisz ende verclaerde dat zijn moeder jvr Elisabeth van Amerongen zal moeten voorschieten en betalen alle costen van het verlij, daar zij het schrootambacht tot haar lijftocht behouden mag. In recompensatie van deze kosten belooft hij, Tielman, dit leen niet te zullen verkopen of belasten

mr Joost Sasbout, onse Raad ord, Jacob Adriaensz van der Wiele alias Stalpert, onse schout van den Hage, leenmannen

Boeije | 1341

Balen: Dordrecht p 273, 282, 283
Achternamenindex

schepen van Dordrecht: Hugo Boeye heer Tielman Oemsz; 1403, 1407-1409: Tielman Oem heer Hughe Boeyenz, Raad of schepen

Rijswijk, van | 1397-10-01

R.A.H. Coll Aanw 67 fol 17/Mem B.M. fol 12
Achternamenindex

vrijgeleide voor de broers Jan van Ryswijck en Florys van Ryswijck, Claes van den Campe, Tielman van den Campe en Tielman van Honswijk