1 resultaten

Tjepma, van | 1564-07-11

O.R.A. Alkmaar 309 fol 79, 209
Achternamenindex

Jarich van Tjepma, rentmeester; 1570-07-10: jvr Machteld Coenraets weduwe van Jarich van Tjepma, rentmeester van Vroonland, vestigt rente op haar woonhuis en de twee huizen daarnaast