71 resultaten

Torenburch, van | 1359-11-12

Van Mieris III p 112
Achternamenindex

de heer van Brederode koopt van hertog Albrecht: - 8 ½ geersen in Akersloot bi Clais Horne, 1 ½ geers in de Hem te Akersloot; - 2 geers in den Mere voor 131 scilde, land afkomstig van Bertout van Torneburch en aan de hertog gekomen is

Torenburch, van | 1349-1350

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Barthoud van Thorenburch: afterstal van de tienden van zuid Scharwoude 11 £ 4sc 8d (798 fol 32v); 1351-1352: (fol 1v) afterstal van de sluus in Drechterland; (fol 2) van de tiende van Houtwoude, (fol 4v) van ½ tiende in het Nuweland en van geerste; 1350-1351: (799 fol 18) ½ tiende in het Nuweland 16£; (fol 21v) van 4 hoeden gerst die staan op de tienden van de Nuwenlande 12£ 16sc; (fol 28v) van zijn leen 13£ en van 1351: 13£; (fol 34v) afterstal van de halve tienden in het Nuweland 16£ 14sc

Torenburch, van | 1350-1351

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Barthoud van Thorenburch: van zijn leen 13 £ (803 fol 15v), idem: 1355-1356, 1356, 1357-1358; (fol 23) afterstal van de tienden van Suijt Scharwoude 13£ 4sc 1d, van de tienden van Outkerspel 53 £ 18 sc 4d en van Noertmaer 14 £ 13sc 2d; 1354-1355: (801 fol 9) van de tiende van Zuut Scherwoude 60£; 1355-1356: (802 fol 20) van zijn leen 13£, (fol 26v) afterstal van Vroenregeist 4£

Torenburch, van | 1352-11-17

Ons Voorgeslacht 02-1989 p 65, 66
Achternamenindex

grafelijk leen: no 28) vier hofsteden in Alkmaar: a) Gerbrand Zwien tuijn, b) ten noorden van heer Allyns woning, c) naast Daniels woning aan de noordzijde van de Korenstraat, d) in de Schoutenstraat, ten zuiden van de hofstede van Bertoud van Torenburg, verder nog: 1 koegras van 10 snezen ten Voorde, beleend Gerbrand Zwien

Torenburch, van | 1354-1355

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Barthout van Thorenburch: van zijn cost .. (fol 15); 1357-1358: (805 fol 12) van de tienden van Oude Niedorp 35 £, van Oude Dieke 28 £, (fol 22v) van zijn leen 13 £; 1358-1359: (806 fol 15) van de visserij van der Langerlane 45 £; 1360-1361: (808 fol 20) ontvangen van Willem Gherytsz van Bertouts hoflande van Thorenburch en van de werve 12 scilde

Torenburch, van | 1363-1364

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Claes van Thorenburch: (811 fol 18v) van zijn leen 13 £; 1366-1367: (812 fol 23v) idem 13 £, van 1366 13 £; 1373-1374: (816 fol 20) van de tienden van Benningebroec 12 £; 1374: van zijn leen 13 £; 1374-1375: (818 fol 1v) afterstal van de tienden van Benninghebroec 7£ 3sc 7d; (fol 17v) van zijn leen 13£; 1380: (822 fol 16v) van zijn leen 13£; 1384-1385: (826 fol 26v) van zijn leen 13£;

Torenburch, van | 1389-1390

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Claes van Thorenburch: (828 fol 15) van de Melm bij de Gouden Wael 13£; 1384-1385: (827 fol 28v) van zijn leen 13 £ (1389-1390: heeft Henric van Thorenburch dit leen); 1393-1394: (829 fol 7) van huur van de Melm 13 £; 1382: (823 fol 10v) van de tienden van Hensbroec 25sc, van de tienden van Opdam 40 st, (fol 18) van zijn leen 13£; 1383-1384: (825 fol 24) van zijn leen 13£; 1383: (824 fol 8v) van de tienden van Hensbroec 25sc, van Opdam 40 sc; 1400: (830 fol 7) van de Melm bij de Gouden Wael 13£; 1403-1404: (834 fol 7) idem

Torenburch, van | 1375-1376

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Heynric van Thorenburch: (819 fol 18v) afterstal van 1375 van huur te Vronen 47sc 9d; 1384-1385: (826 fol 3v) afterstal van 1383 van Vronen 50sc; 1389-1390: (828 fol 25) van zijn leen 13 £ (tevoren Claes van Torenburch); 1393-1394: (829 fol 15v) van idem 13£ en van 1394 ook 13£, t/m 1424-1425; 1385-1386: (827 fol 32v) afterstal van Vronen 6£ 11sc 6d; 1382: (823 fol 20v) afterstal van 1381 van huur van Vronen 20 sc 8d

Torenburch, van | 1383-1384

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Heynric van Thorenburch: (825 fol 6) afterstal van huur tot Vroen 46sc 3d; 1400: (fol 13v) van zijn leen 13 £; 1401 (fol 14), 1402 (fol 14), 1403 (fol 13v). 1403-1404 (834 fol 13v): van idem; 1408: (839 fol 1v) afterstal van Vronen van 1404 12 £ 13sc 6d, (fol 2) van 1405 afterstal 13£ van de Melm; 1405: (836 fol 2v) land te Vronen 6£ 16sc, (fol 5v) van de Melm bij de Goudenwaael 13£; 1406: (837 fol 6v) in die Melm 13£; 1407: (838 fol 7v) in die Melm 13£

Torenburch, van | 1361-08-03

Ons Voorgeslacht jg 1977 p 419
Achternamenindex

leen van Voorne: de tijns van Heiloo en Boekel: 13.. Gerard Bertoutsz; 1361-08-03: Claas Bertoutsz van Torenburg; 1372: Claas Bertoutsz van Torenburg, met de ledige hand