Bedoelde u soms?
thurnout | tornoye | tornoys | turnhout | turnout

4 resultaten

Tornout | 1451-01-21

Berigten Hist Gen IV p 94
Achternamenindex

Philips zoon van Nicolaas van Tornout, bastaard van Nyenrode, draagt 10 morgen leenland te Niemandsvriend, leen van Nyenrode, over aan zijn neef Splinter van Zijl na dode van diens moeder, ooms en moeijen, bastaarden van Nyenrode

Dorland | 1451-01-21

Berigten Hist Gen IV p 94/Arch Nyenrode afschrift
Achternamenindex

Philips zoon van Nicolaas van Tornout, bastaard van Nyenrode, draagt 10 morgen land gelegen te Niemandsvriend en leenroerig aan de hofstede van Nyenrode, over tbv zijn neef Splinter van Zijl, na dode van diens moeder, ooms en moeyen, bastaarden van Nyenrode, Gysbert Dorland, oom van Philips voornoemd

Zijl, van | 1451-01-21

Berigten Hist Gen IV p 94, 96, 97/Arch Nyenrode
Achternamenindex

Philips zoon van Nicolaas van Tornout, bastaard van Nyenrode, draagt 10 morgen leenland te Niemandsvriend, leenroerig aan de hofstede van Nyenrode, over aan zijn neef Splinter van Zijl na dode van diens moeder, ooms en moeijen, bastaarden van Nyenrode; Gysbert Dorland is zijn oom; 1451-02-24: proces hierover (1451-12-22, 1452-03-09: compromis); 1452-04-23: nader vonnis, betreffende 3½ morgen land te Niemandsvriend (1454-08-21)

uitspraak door: de heer van Lanoy, stadhouder gen., Gysbrecht van Brederode, domproost, Gerrit van Zijl, mr Hendrik Uten Hove, mr Lodewijk van der Eyck, Nicolaas die Vriese, rentmeester gen.

Nyenrode, van | 1450-01-23

Berigten Hist Gen IV p 94, 96, 97
Achternamenindex

Johan van Nyenrode machtigt zijn zoon Johan om te beschikken over het leengoed dat men te Niemandsvriend van hem in leen houdt; 1451: Gysbrecht Dorland bastaard van Nyenrode verkoopt 5 morgen aldaar aan Floris Jansz, schout te Sliedrecht; 1451-01-21: Philips zoon van Nicolaas van Tornout, bastaard van Nyenrode, draagt 10 morgen leenland aldaar over aan zijn neef Splinter van Zijl na dode van diens moeder, ooms en moeijen, bastaarden van Nyenrode; Gysbert Dorland is zijn oom; 1451-02-24: proces hierover (1451-12-22, 1452-03-09: compromis, 1452-04-23: nader vonnis, 1454-08-21)

1452: zegels van Jan Zwedersz van Ruwiel, Willem Jansz van Loenersloot, Gerrit van Vliet [Wernaarsz]