412 resultaten

Ordre op de meting van Waterland anno 1588, 1589 en 1590 geschied: 1) heb in den geme[en] met Monekedammer roeden, 400 roeden voor een deymt, soe dat van outs gebruikt is, ende hebben voerts gemeten 3 voeten waters rontsom het lant ende waar de sloten geen voet wijt waren te halven sloot; 2) is er gemeten alle die halijgen groot ende cleijn, dat vast lant was; 3) is er gemeten alle hofsteden die boven die 50 roe groot waren ende die 50 roe minder waren is vrij geweest. Idem die meerder als 50 roe waren hebben die vrijicheid van het 50 roe affslach oock gebruikt

Maatboek van Waterland Inv 63 fol 1
Maatboek Broek in Waterland

Ordre op de meting van Waterland anno 1588, 1589 en 1590 geschied: 1) heb in den geme[en] met Monekedammer roeden, 400 roeden voor een deymt, soe dat van outs gebruikt is, ende hebben voerts gemeten 3 voeten waters rontsom het lant ende waar de sloten geen voet wijt waren te halven sloot; 2) is er gemeten alle die halijgen groot ende cleijn, dat vast lant was; 3) is er gemeten alle hofsteden die boven die 50 roe groot waren ende die 50 roe minder waren is vrij geweest. Idem die meerder als 50 roe waren hebben die vrijicheid van het 50 roe affslach oock gebruikt

polder "die Woutweeren" | 1589

fol 67
Maatboek Broek in Waterland

polder "die Woutweeren"

polder "die Woutweeren" | 1589

fol 67
Maatboek Broek in Waterland

polder "die Woutweeren"

Kokeven

912 roeden, riet 40 roeden

eigenaar: Claes Leeckman

polder "die Woutweeren" | 1589

fol 67
Maatboek Broek in Waterland

polder "die Woutweeren"

Lobbenhoorn

236 roeden, riet 8 roeden

eigenaar: Marte Pietersen

polder "die Woutweeren" | 1589

fol 67
Maatboek Broek in Waterland

polder "die Woutweeren"

"Trijnke deymt"

722 roeden

eigenaar: Dirck Janses

polder "die Woutweeren" | 1589

fol 67
Maatboek Broek in Waterland

polder "die Woutweeren"

Niesiesven

402 roeden

eigenaar: Geert Tappers

polder "die Woutweeren" | 1589

fol 67
Maatboek Broek in Waterland

polder "die Woutweeren"

Heynste Cruis

1128 roeden

eigenaar: jonge Jan van Bente

polder "die Woutweeren" | 1589

fol 67
Maatboek Broek in Waterland

polder "die Woutweeren"

Johannesven

1088 roeden

eigenaar: Geert Potters

polder "die Woutweeren" | 1589

fol 67
Maatboek Broek in Waterland

polder "die Woutweeren"

grote Boeleven

1532 roeden, riet 16 roeden

eigenaar: Hillegont Lastmans

polder "die Woutweeren" | 1589

fol 67v
Maatboek Broek in Waterland

polder "die Woutweeren"

Veerste Cruis

1035 roeden

eigenaar: Alit Reyers