871 resultaten

"Ordre op de meting van Waterland anno 1588, 1589 en 1590 geschied: 1) heb in den gemenen met Monekedammer roeden, 400 roeden voor 1 een deymt, soe dat van outs gebruikt is, ende hebben voerts gemeten 3 voeten waters rontsom het lant, ende waer de sloten geen voet uijt waren te halven sloot; 2) is er gemeten alle die halijgen groot ende cleijn dat vast land was; 3) is er gemeten alle hofsteden die boven die 50 roe groot waren, ende die 50 roe ende minder waren is vrij geweest. Item die meerder als 50 roe waren, hebben die vrijicheit van 't 50 roe affslach oock gebruijckt"

Maatboek Waterland Inv 63 fol 1
Maatboek Suderwoude

"Ordre op de meting van Waterland anno 1588, 1589 en 1590 geschied: 1) heb in den gemenen met Monekedammer roeden, 400 roeden voor 1 een deymt, soe dat van outs gebruikt is, ende hebben voerts gemeten 3 voeten waters rontsom het lant, ende waer de sloten geen voet uijt waren te halven sloot; 2) is er gemeten alle die halijgen groot ende cleijn dat vast land was; 3) is er gemeten alle hofsteden die boven die 50 roe groot waren, ende die 50 roe ende minder waren is vrij geweest. Item die meerder als 50 roe waren, hebben die vrijicheit van 't 50 roe affslach oock gebruijckt"

"van Monnickedam besuijen die vaert van de dyck af" | 1589

fol 36
Maatboek Suderwoude

"van Monnickedam besuijen die vaert van de dyck af"

Poeldam

1194 roeden

eigenaar: Gerrit Jansen van Schages kinderen

"van Monnickedam besuijen die vaert van de dyck af" | 1589

fol 36
Maatboek Suderwoude

"van Monnickedam besuijen die vaert van de dyck af"

Kuestelycke

677 roeden

eigenaar: Claes Clasen

"van Monnickedam besuijen die vaert van de dyck af" | 1589

fol 36
Maatboek Suderwoude

"van Monnickedam besuijen die vaert van de dyck af"

769 roeden rietland

eigenaar: Tijsien Pieter Houwers

"van Monnickedam besuijen die vaert van de dyck af" | 1589

fol 36
Maatboek Suderwoude

"van Monnickedam besuijen die vaert van de dyck af"

Kuestelijcken

812 roeden

eigenaar: Claes Clases

"van Monnickedam besuijen die vaert van de dyck af" | 1589

fol 36
Maatboek Suderwoude

"van Monnickedam besuijen die vaert van de dyck af"

Ploochen Kuestelycken

715 roeden

eigenaar: Dirck Trijn Claes kinderen

"van Monnickedam besuijen die vaert van de dyck af" | 1589

fol 36
Maatboek Suderwoude

"van Monnickedam besuijen die vaert van de dyck af"

Scipper Nannings heck (het voorstuk) samen met het achterstuk

1625 roeden

eigenaar: Claes Ysbrantses kint

"van Monnickedam besuijen die vaert van de dyck af" | 1589

fol 36
Maatboek Suderwoude

"van Monnickedam besuijen die vaert van de dyck af"

Scipper Nannings heck (het achterstuk) samen met het voorste stuk

1625 roeden

eigenaar: Vrerick Garbrantsen

"van Monnickedam besuijen die vaert van de dyck af" | 1589

fol 36
Maatboek Suderwoude

"van Monnickedam besuijen die vaert van de dyck af"

Duiffmoers ven

1590 roeden

eigenaar: Gerrit Jansen van Schages kinderen

"van Monnickedam besuijen die vaert van de dyck af" | 1589

fol 36v
Maatboek Suderwoude

"van Monnickedam besuijen die vaert van de dyck af"

het Verdolff

931 roeden

eigenaar: de kerck t' Suerwout