Bedoelde u soms?
thaye | thes | theus | theys | thuer | thuis | thuus | thuyn | thys | tous | tuyl

5 resultaten

Thuys | 1467-08-08

Ons Voorgeslacht 07-1988 p 326
Achternamenindex

leen van Vianen: no 715) huis te Vianen aan de oostzijde, belend zuid: de gemene straat (Molenstraat), noord: Jan Thuys met huizing, Margaretha, dochter van Lubbert van Groenewoud, eventueel te komen op haar vader

Borssele, van | 1289/1290-05

Van Mieris II p 404
Achternamenindex

een oorkonde van 1326-10-04: Jan van Cruninghen en Florens van Borselen kwam uit Zeeland naar graaf Floris in Den Haghe, daarop zijn ze naar Oosterhout gereden naar de heer van Striene, gehuwd met de zuster van Floris "ende dat wi dair von den lude staen maetsen [=metselen] an thuys toit Oisterhoute, dat doe niet boven der eerden comen was"

Cruyningen, van | 1289-05 (1290~)

Van Mieris II p 404
Achternamenindex

een oorkonde van 1326-10-04: Jan van Cruninghen en Florens van Borselen kwamen uit Zeeland naar graaf Floris in Den Haghe, daarop zijn ze naar Oosterhout gereden naar de heer van Striene, gehuwd met de zuster van Floris "ende dat wi dair von den lude staen maetsen [=metselen] an thuys toit Oisterhoute, dat doe niet boven der eerden comen was"

Molenaar, de | 1304~

Van Mieris II p 403
Achternamenindex

verklaring afgelegd op 1326-10-01: Willem die Moilnaer, baljuw van Zuidholland oorkondt dat toen de Vlamingen te Geervliet waren, hij met Niclae van Putte en van Striene te Oosterhout was, en hem gevraagd had waarom hij een huis gebouwd had in Oosterhout, en dat deze geantwoord had dat de heer van Striene dat huis daar had doen maken, "ende thuys stonde in twiere Heeren lande, die Burch in Brabant, ende dat voirburch in Holland"

Wilde, de | 1424~

Rechtspraak Graaf van Holland dl II p 60, 61/Memoriale XVI ingeschoven in fol 142
Achternamenindex

vervolg I: "Item noch een ander clage, dair Gheryt Claesz, myn oem, ontboden wordt te comen bij myn gen. here van Beyeren tot Amsterdam, welk geboth hy gedaen heeft ende doe hij weder thuys trecken soude, soe wart hij jammerlic verraden ende dootgeslagen, daer Aernt die Wilde een upsetter aff was ende myn oem verraden heeft, daer hij claerlic aff bedragen is van der hantdadigen dieselve in die reyse geweest hebben, ende hem overgethuycht hebben voir vele sheren mannen" vervolg II