Bedoelde u soms?
tibburg | tilborg | tilborgh | tilbourg | tilburch

54 resultaten

Tilburg, van | 1196 (1197)

Noordbrabantse Charters p 17, 286
Achternamenindex

verdrag tussen de hertog van Brabant en de graaf van Gelre, onder de getuigen: Gislebertus de Tilborch; 1205: in een brief van graaf Willem ten gunste van de abij Rijnsburg komt als getuige voor: Giselbertus van Tylborg

Tilburg, van | 1205

v.d. Bergh I no 202, 203
Achternamenindex

Ada van Brandenburg, zuster van graaf Dirk VII, verkoopt aan abdij Rijnsburg 2 hoeven te Poel, onder de getuigen: Giselbertus de Tilburg

Tilburg, van | 1234-05-01

Noordbrabantse Charters p 26, 27
Achternamenindex

Giselbertus van Tilburg, ridder, schenkt het derde deel van de tiende te Berkel aan het St Geertruiklooster te Leuven, onder een cijns van twee Keulse deniers; 1240-06-07: hij schenkt zijn recht op de tiende te Berkel

Tilburg, van | 1242-03-18 (1241)

Noordbrabantse Charters p 27/Foppens: Hist ep Sylvaeducensis p 208
Achternamenindex

Giselbertus van Tilburg schenkt het derde deel van zijn novale tiende van West-Tilburg aan de abdij van Tongerlo, zegel: twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken

Tilburg, van | 1244-12-06

Noordbrabantse Charters p 29
Achternamenindex

Giselbertus van Tilburg, ridder, verkoopt met toestemming van de hertog, zijn tiende te Tilburg aan het Geertruiklooster te Leuven

getuige: Gerardus de Ischa, miles

Tilburg, van | 1251-01

v.d. Bergh I no 536
Achternamenindex

verdrag tussen Johannes van Heusden en de stad 's Hertogenbosch over de Heusdense tollen, onder de getuigen: heer Walterus de Tilborch

Malsen, van | 1611-10-17

Batavia Illustrata bl 1180
Achternamenindex

extract beleningen van de hofstede de Lagewoerd onder Naaldwijk: jhr Huybrecht van Malsem, heer van Tilburg; 1617-12-28: Anna van Tilburg; 1627-07-03: Isabella van Tilburg; 1675-06-07: jhr Gerrit van Poelgeest bij dode van zijn vrouw Isabella van Tilburg

Cuyk, van | 1234-05-01

Noordbrabantse Charters p 289
Achternamenindex

Gilbertus van Tilburg, ridder, schenkt het derde gedeelte der tiende te Berkel (West-Tilburg) aan het St Geertruiklooster te Leuven

getuigen o.a.: Henricus en Renerus de Kuick, milites

Heukelom, van | 1192

Oorkbk Noord Brabant I no 80 p 139
Achternamenindex

Gysbert van Tilburg en zijn moeder vrouwe Hayse brengen de lieden wonende op het allodium Hlvoirt onder de kerk van Oost Tilburg [onder Oosterwijk]

testibus: Olivero presbytero, Giselberto, comite, Arnolde de Tilburch, Gerardu et Arnoldo de Huclem, Lamberto

Grevenbroek, van | 1769

Taxandria jg 8 p 174
Achternamenindex

Heyliger Cornelisz van Grevenbroeck, weduwnaar van Johanna de Roy, wonende te Tilburg, en hun dochter Cornelia van Grevenbroek, gehuwd met Norbert Adriaen de Cocq, wonende te Tilburg, verkopen landerijen gelegen onder Loon op Zand