Bedoelde u soms?
thoen | thoorn | thorn | toern | tolre | tooren | toorne | toren | torne | torryn | tourn

4 resultaten

Toorn, van | 1410~

Leenregister Culemborg fol 23v
Achternamenindex

leenregister Culemborg: - Dirc van den Toern 14 hont te Mauderic aan beide zijden van de hofstat, lijftocht voor zijn vrouw Lijsbetten; - Dirc 1 ½ morgen lant te Buesinchem aan de Munde in Almunsweert

Toorn, van | 1701

Leen van Brederode
Achternamenindex

leen van Brederode: Jan van Toorn als vader en voogd over zijn dochter Margaretha verzoekt belening van een erf en hofstede, nu tuinland, groot 404 roeden, gelegen buiten de Grote Houtpoort van Haarlem, noord: de Margarietenlaan, genaamd de Molensteeg, haar aangekomen van haar moeder Agatha Deymans, die het in leen had

Haarlem

Benthem, van | 1424

Geld Leenregister 6e stuk p 115
Achternamenindex

Gelders leenregister: "dat huys tot Spaldorp met allen sijnen tobehoren, gelegen in der Duyffel (by Cleve) ontving Johan van Benthem, erfhavemeester des lants van Gelre ende droech op den meesten toorn van den dryen tot Spaldorp, met der halver plaetsen naest den voors toorn en met den halven vorgeborcht ende met enen affwegh op Wouter Kerskorff, anno 1424"; Johan van Benthem maakt dit tot lijftocht voor zijn vrouw Gese, anno 1426

Werve, van den | 1392-04-21

Navorscher jg 1893 p 513/Reg Lib V fol 35
Achternamenindex

hertog Albrecht vergunt aan Hubrecht van de Werve om verbeteringen aan het door hem in leen gehouden huis te Werve aan te brengen; ander kaartje: hij krijgt consent om het huis ten Werve af te breken en de toorn ter Loo te verbeteren