Bedoelde u soms?
twischen | twisck | twiscke | twisk | twiske | twiste

14 resultaten

Twisch | 1547-1555

Velius: Chornyk van Hoorn p 17, 22
Achternamenindex

schepen van Hoorn: Evert Claesz Twisk; 1571, 1573, 1595: Claes Evertsz Twisch

Twisch | 1641-02-22

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Medemblik: verschijndag 03-07, Cornelis Dircksz Twisch, fl 1200 - fl 48

Twisch, van | 1344

Rek Hen Huis II p 384
Achternamenindex

uitgegeven van afterstallige renten van de tiende in Vriesland: Ailmer van Twisch van de tienden van Dois en Ailmersdorp

Does, van der | 1389-1390

Rek Rentmeester Kennemerland 828 fol 17, 829 fol 9, 839 fol 30
Achternamenindex

Hed van der Does van de tienden van Twisch 9 £ 14 sc; 1393-1394: idem 6 £. 1408: afterstal van 1407 van de tienden van Edertswoude 2 £ 19 sc 2d, en samen met Gheryt Volkertsz van de tienden van Twisch 10 £ 19 sc 7d

Coster, de | 1402

Rek Rentmeester Kennemerland 832 fol 9
Achternamenindex

Tames de Coster: van de tienden van Midwoude en Oestenwoude, 5 £, van de tienden van Twisch, 12 £

Taij | 1431-1432

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Reyntgen Taij: camerlinc van de vrouwe van Holland, krijgt de tienden te Twisch (862 fol 3v); 1430-1431 (861) idem; 1432-1433: (863 fol 5v) Reyntgen Taij, de tienden van Twisch, (fol 8) de gruit te Alkmaar, waarvan de hertog 15 cronen per jaar ontving, heeft Reyntgen camerlinc, ten eigen; 1434: (864 fol 5, 8) dezelfde post; 1435: (865 fol 5) de tienden van Twisch en de visserij van Bennemeer in West Friesland, voor zijn leven (1430-09-18), (fol 80 de gruit te Alkmaar; 1435-1436(fol 8v), 1436-1437 (fol 5): dezelfde post; (fol 8) de gruit te Alkmaar, 15 cronen per jaar, door gravin Jacoba in leen gegeven voor zijn leven (1428-12-08); 1437-1438: (868 fol 5 en 7) de tienden van Twisch, en gruit te Alkmaar; 1438-1439: (869 fol 5, 8v) tiende van Twisch, visserij van Bennemeer en gruit te Alkmaar

Bierenbroodspot | 1707-01-22

Arch. Gecomm. Raden v.h. Noorderquartier, inv. 51
Achternamenindex

lijfrenten kantoor Alkmaar: Claes Pietersz Twisch 1111 gld 2 st 4 penn ten lijve van Annitje Bierenbroodspot, oud 24 jaren, ouders: Jan Aerisse Bierenbroodspot en Breghje Cornelis Avenhorn, fl 100

Twisk, van | 1635-05

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Medemblik: verschijndag 05-21, Pieter Jansz Twisck fl 400 - fl 16, afgelost 1774-11-30; 1640-05-10/05-24: Pieter Jansz van Twisch fl 400 - fl 16, duplicaat 1797-03-14

Duyvis | 1681-12-24

Arch. Gecommiteerde Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

lijfrenten kantoor Medemblik: Jacob Pietersz van Twisch 200 gld ten lijve van hemzelf, oud 28 jaar, daar vader of was Pieter Jansz Duijves en moeder Ael Pieters, fl 18; 1691-05-25: losrenten kantoor Medemblik, verschijndag 03-03: Jacob Pietersz Duyvis fl 600 - fl 24

Camerlinc | 1431-1432

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Reyntgen mynre genad. vr. van Holland camerlinc heeft van minen heere van Bourg. vercregen die tienden van Twisch, daerof niet ontfaen (862 fol 3v); 1430-1431: (861) idem; 1432-1433: (863 fol 5v) de tienden van Twisk zijn gegeven Reyntgen Tay, camerlinck van de vrouwe van Oostervant, daerom daerof niet