9 resultaten

Teyling | 1741-08-05

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

lijfrenten kantoor Monickendam: verschijndag 1742-08-22, Simon Tyling ten lijve van zijn dochter Jorisje Tijling, oud 10 jaar, moeder is Trijntje Strijt, fl 500 - fl 37-10-0, dezelfde ten lijve van zijn zoon Dirk Tyling, oud 8 jaar, moeder als voren, bedrag idem; 1741-09-01: Simon Tijling ten lijve van zijn dochter Grietje Tyling, oud 2 jaar, moeder is Trijntje Strijt, fl 500 - fl 37-10

Teyling | 1283-01-20

Kroniek Egmond p 250; H van Wijn II p 95
Achternamenindex

stierf Geertrudis, lekezuster, die ook Theylinc genaamd werd, 20 £

Teyling | 1395-1396

Rek Rentmeester Zuidholland 1395-1396 fol 5v, p 318
Achternamenindex

Machtelt Teylincs een heel hofstede 14 sc 9 ½ d, maakt 6sc 8d; ontvangen van het land van heer Pouwels van Haestrecht: - Copken Lambrechtsz en Machtelt Teilinx, 1 camp te weiden, 3 morgen en ⅔ hont, per morgen voor 3 ½ £, nu ontvangen, maakt 2£ 7sc 9d

1562-08-01~ |

Inv Arch Kapittel Den Hage regest 711
Jaartallenindex

Joachimus Johannesz, priester, pastoor van de St Pieterskerk te Leiden, verklaart dat zijn parochiaan heer Adriaan Jansz Teyling voor zover hem bekend niets tegen het rechtzinnige geloof geleerd heeft

Teylingen, van | 1228-11-11

v.d. Bergh II Nal no 14; v.d. Bergh I no 321, 328, 333
Achternamenindex

Wilhelmus de Teilinc getuige voor de bisschop van Utrecht; 1230-05-02: Theodericus de Teyling getuige voor graaf Floris IV; 1231-03-30: Th de Teylingen; 1231: Willelmus de Teiling

Strijen, van | 1230-05-02

v.d. Bergh I no 321
Achternamenindex

graaf Floris IV heeft het land van Schakerslo van de kerk van Roden in erfpacht genomen onder zekere voorwaarde

Theodericus de Teyling, Wilhelmus de Strijen, Wilhelmus Molendinarius, Ghevekyn en Symon de Ryswic

Rijswijk, van | 1230-05-01

v.d. Bergh I no 321
Achternamenindex

graaf Floris IV heeft het land van Schakerslo van de kerk van Roden in erfpacht genomen onder zekere voorwaarde

Theodericus de Teyling, Wilhelmus de Strijen, Wilhelmus Molendinarius, Ghevekyn en Symon de Ryswic

Molenaar | 1230-05-07

v.d. Bergh I no 321
Achternamenindex

graaf Floris IV heeft het land van Schakerslo van de kerk van Roden onder zekere voorwaarden in erfpacht genomen

Theodericus de Teyling, Wilhelmus de Strijen, Wilhelmus Molendinarius, Ghevekyn en Symon de Ryswic

Burch, van der | 1230-05-02

v.d. Bergh I no 321
Achternamenindex

graaf Floris IV verklaart het land van Schakerslo van de kerk van Roden in erfpacht genomen te hebben

testes: Theodericus de Teyling, Wilhelmus de Stryen, Wilhelmus de Molendinarius, Ghevekyn [Ghelekinus ?] en Symon de Ryswic