38 resultaten

Uitermeer, van | 1307

Rek Hen Huis I p 4, 5, 6
Achternamenindex

rekening Amstelland 1308: achterstallige renten 1307, Jhan van Utermere van der Bindelmere 30 sc; van Adaems kints land 6 £; het Oevermere: Symon 2 hofstede 8sc; van de tiende van Utermere 8 £ 5sc; de tijns van der Bindelmere 30 sc, van de tiende van der Bindelmere 3£

Uitermeer, van | 1346~

Bijdr Hist Gen jg 1901 p 270/Reg EL 5 fol 96r
Achternamenindex

grafelijk leen in de baljuwschap van Amstelland: - te Wezepe Jan van Utermeer de smaltiende te Wezepe en Utermeer en bij de Gheyne; - Curstian Diwarensz 2 morgen achter de kerk te Wesepe met de woning

Uitermeer, van | 1331-10-23

Ons Voorgeslacht 09-1988 p 376
Achternamenindex

leen van Amstel: no 44) de smaltiende te Weesp (1346: ook die te Utermeer en het Gein): Jan [Tymansz] van Utermeer, van Weesp, bij overdracht door Govert Korf, die 50 £ uit eigen zal opdragen; 1346: Jan van Utermeer [Tymansz] te Weesp; 1356-11-27: Tyman Jansz; 1379-12-04: jonge Tyman Jansz van Utermeer bij dode van zijn vader

Vriese, de | 1351-09-05

Ons Voorgeslacht 09-1988 p 379
Achternamenindex

leen van Amstel: no 52) 4 morgen in Weesp in Zydewinderland, Govert de Vrieze, van Amsterdam, bij koop na de dood van Fekerdey; 1379-12-04: jonge Tyman Jansz van Uitermeer, na dode van zijn vader

Lockhorst, van | 1641-09-05

R.A.H. Not Arch 5177
Achternamenindex

voor notaris Verlaen te Weesp legt Pieter Bouwensz, oudschepen, wonende tot Uitermeer in Weesperkarspel, een verklaring af ter requisitie van Pieter Boudewyn van Lochorst, baljuw en dijkgraaf van Amstelland en mede dijkgraaf van de Hooge Zeeburch of Diemerdyck

Ysselsteyn, van | 1482-06-17

Arch Duivenvoorde Inv no 123 regest 140
Achternamenindex

Aernt van Duvenvoorde beleent namens zijn vrouw Margriet Gysbrechtsdochter van Ysselsteyn, Philips van der Spaengen met een leen, dat diens grootvader te leen had van heer Herberen van Yselsteyn, ridder. Uit de inhoud blijkt dat Aernt optreedt als leenheer van de hofstede van den Bosch [Uitermeer]

Teding | 1552-03-09

A.R.A. Arch Duivenvoorde/Leenregister Huis ten Bosch 138bis fol 48v
Achternamenindex

Arent van Duvenvoorde als bezitter van het huis ten Bosch bij Uitermeer oorkondt dat Neeltgen Jan Tynendochter met haar man Jan Pietersz Berckhout hem heeft opgedragen 2 deympten land bij de Merckgou, belend oost: Jan Jancke Brie [n ?], west: Nanninck Zymonsz, tbv Adriaen Jacobsz Berck, die ermee wordt beleend

Bossche, van den | 1316-04-23

Ons Voorgeslacht 09-1988 p 380
Achternamenindex

leen van Amstel: no 57) het huis ten Bosch met 24 morgen te Uitermeer, Elisabeth, dochter van wijlen Egbert van den Bosch, zoals haar vader en haar broer Egbert die in leen hielden van het Sticht in dienstmansstad; 1383-04-23: heer Gysbert van Ysselsteyn bij opdracht van een sluis

Bosch, van den | 1310

Registrum Guidonis
Achternamenindex

huis ten Bosch, Uitermeer: van heer Egbrecht van den Boske 20 £, betaelt 86 £ 23sc 4d (p 79); 1314: van Gerts dood van Vliederhoen moet Ghisebrecht van den Bosch betalen omdat hij een aanleider was, zijn broer Elias is één van de borgen (p 119, 120); 1320-09-26: Elias van den Bosgh

borgen 1314: Gisebrecht uten Goye, Elias van Woudenberg, Adam van Wyc, Vrederic van der Mere, Ghisebrecht van Scalcwijc, Jan van der Vene, Gerrit van der Wierse, Gerrit van Judefaes

Teding | 1527-07-10

A.R.A. Arch Duivenvoorde/Leenregister Huis ten Bosch 138bis fol 12
Achternamenindex

Aernt van Duvenvoorde als bezitter van het huis ten Bosch bij Uitermeer, beleent Marie Claesdochter van Monickendam weduwe van Symon Jacopsz met ½ deymt land, haar aangekomen bij dode van haar broer heer Claes Claesz, priester, belend west: de Purmer, zuid: Claes Claesz, oost: de laege dijck, hulde doet Gerrebrant Zennez, burgemeester van Monickendam

in presentie van Johan van Duvenvoorde, raad ordinaris van het Hof van Holland, leenman van de grafelijkheid, Jan Teing, burgemeester van Monickendam, leenman van Aernt