Bedoelde u soms?
tris | twisch | twisck | twiske | twisken | twist

12 resultaten

Twisk, van | 1672-01-14

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Medemblik: verschijndag 02-02, Jacob Cornelisz van Twisck fl 1000 - fl 40

Twisk, van | 1665-08-14

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Medemblik: verschijndag 08-20, Maerten Simonsz van Twisck, fl 1000 - fl 40

Twisk, van | 1643-07-03

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Medemblik: verschijndag 07-20, Meynert Claesz Twisk, fl 700 - fl 28

Twisk, van | 1643-07-03

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Medemblik: verschijndag 07-20, Pieter Teunisz van Twisk, fl 1000 - fl 40

Twisk, van | 1635-05

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Medemblik: verschijndag 05-21, Pieter Jansz Twisck fl 400 - fl 16, afgelost 1774-11-30; 1640-05-10/05-24: Pieter Jansz van Twisch fl 400 - fl 16, duplicaat 1797-03-14

Twisk, van | 1647-10-10

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Medemblik: verschijndag 11-01, Simon Saskersz Twisck fl 1000 - fl 40

Twisch | 1547-1555

Velius: Chornyk van Hoorn p 17, 22
Achternamenindex

schepen van Hoorn: Evert Claesz Twisk; 1571, 1573, 1595: Claes Evertsz Twisch

Coen | 1587-01-11

DTB Hoorn 277b,d, 288b; Not akten: no 2050, 2041; G.A. Amsterdam 429 fol 423
Achternamenindex

1626-09-29: doop van een dochter van Jan Pietersz Coen; 1585-08-24: verklaring van Pieter Willemsz van Twisk, vader van Jan Pietersz Coen, koopman, in Spanje geweest in San Lucas (notaris W.D. Codde, Hoorn no 2050); 1599-09-01: testament van Pieter Willemsz van Twisk, wonend in het huis te Mallegum, zijn vrouw was Geert Jansdochter; 1625-03-02: trouwt Coen te Hoorn; 1625-02-25: Jan Pietersz Coenen, generaal, 38 jaar wonend Warmoesstraat en Eva Menten, 19 jaar

Camerlinc | 1431-1432

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Reyntgen mynre genad. vr. van Holland camerlinc heeft van minen heere van Bourg. vercregen die tienden van Twisch, daerof niet ontfaen (862 fol 3v); 1430-1431: (861) idem; 1432-1433: (863 fol 5v) de tienden van Twisk zijn gegeven Reyntgen Tay, camerlinck van de vrouwe van Oostervant, daerom daerof niet

Camerling | 1627-07

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv no 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Medemblik: verschijndag 08-21, Jan Jansz Camerlingen de jonge fl 300 - fl 12, afgelost 1764-12-20; 1630-01/02-22: Jan Jansz Camerlingh tot Twisk fl 300 - fl 12, afgelost 1768-12-28; 1631-05-23/06-02: Jan Jansz Camerlingh de jonge fl 200 - fl 8, afgelost 1772-01-08; 1633-06-10/06-20, Jan Jansz Camerlingh de jonge fl 500 - fl 20, afgelost 1774-11-30