Bedoelde u soms?
tris | twisch | twisck | twiske | twisken | twist

23 resultaten

Twisk, van | 1672-01-14

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Medemblik: verschijndag 02-02, Jacob Cornelisz van Twisck fl 1000 - fl 40

Twisk, van | 1665-08-14

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Medemblik: verschijndag 08-20, Maerten Simonsz van Twisck, fl 1000 - fl 40

Twisk, van | 1643-07-03

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Medemblik: verschijndag 07-20, Meynert Claesz Twisk, fl 700 - fl 28

Twisk, van | 1643-07-03

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Medemblik: verschijndag 07-20, Pieter Teunisz van Twisk, fl 1000 - fl 40

Twisk, van | 1635-05

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Medemblik: verschijndag 05-21, Pieter Jansz Twisck fl 400 - fl 16, afgelost 1774-11-30; 1640-05-10/05-24: Pieter Jansz van Twisch fl 400 - fl 16, duplicaat 1797-03-14

Twisk, van | 1647-10-10

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Medemblik: verschijndag 11-01, Simon Saskersz Twisck fl 1000 - fl 40

1563-05-14 |

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl VI dossier 568
Jaartallenindex

attestatie dd Twisk 14 mei 1563 van Broer Allertsz, oud-kerkmeester van Twisk en taxateur van de 10e penning van het jaar 1562, dat 33 jaar geleden door Willem Gerritsz van die Meer (gehuwd met Dieuwer Claesdochter), 3 ½ morgen in de Purwayde in de ban van Twisk zijn verkocht aan zijn neven Jan en Jacob, zoons van zijn zwager Claes Jansz Boender; 1563-08-30: schepenen van Abbekerk oorkonden dat Symen Wyertsz en Aryen Reynersz, schepen van Twisk, beiden oud-burgemeesters van Twisk, een verklaring hebben afgelegd omtrent "een lantboek" gemaakt op 1534-02-03 en bewaard in de kerk van Twisk, ondertekend door Pieter Gysbertsz [secretaris]. Gebruikt voor een proces tussen 1561-1564

Twisch | 1547-1555

Velius: Chornyk van Hoorn p 17, 22
Achternamenindex

schepen van Hoorn: Evert Claesz Twisk; 1571, 1573, 1595: Claes Evertsz Twisch

1561-1564 |

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl VI dossier 568
Jaartallenindex

Jan Jansz van Twisk c.s, kinderen en erfgenamen van Jan Claesz Boender uit Twisk, en Claes Jacopsz van Lammerschagen c.s, kinderen en erfgenamen van Jacob Claesz Boender uit Twisk contra Gerrit Willemsz van Syerdick [Spierdyk ?] c.s, kinderen en erfgenamen van Willem Gerritsz van die Meer en Dieuwer Claesdochter. Omstreeks 1530 verkocht Willem Gerritsz van die Meer aan Jan en Jacob, zoons van zijn zwager Claes Jansz Boender, 3½ morgen land in die Purwayde inde ban van Twisk. Na de dood van beide ouders maakten de kinderen van Willem aanspraak op ⅓ deel van het toen verkochte land. Een accoord voor schepenen van Abbekerk dd 1562-03-05 liep op niets uit en het Hof vonniste op 1562-07-31 ten nadele van eisers, die in appèl gingen bij de Grote Raad (vgl 1557-01-20, 1561-06-20, 1561-12-04, 1562-10-15, 1563-05-14, 1563-08-30)

1561-06-20 |

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl VI dossier 568
Jaartallenindex

akte dd Abbekerk, houdende attestatie van schepenen betreffende verklaringen van Jan Reymersz van Twisk en Lysabeth, weduwe van Jacob Claesz Boender, omtrent de getuigenis van Claes Jansz Boender van 1557-01-20; 1561-12-04: schepenen van Abbekerk oorkonden dat Pieter Gerritsz, schepen van Abbekerk en Pieter Gysbertsz, secretaris van Abbekerk, een verklaring afleggen omtrent het op 2 juni 1561 te Abbekerk gesloten accoord waarbij partijen overeenkwamen het proces voor het Hof af te breken en arbiters te benoemen; 1562-10-15: attestatie van Willem Jansz en Willem Jacobsz uit Twisk, die verklaren dat op 20 juni 1561 ten huize van Machtelt, weduwe van Jan Claesz Boender te Abbekerk, door arbiters uitspraak is gedaan (vgl 1563-05-14 en 1561-1564)